KATOLICKA ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM SOCHACZEW - BORYSZEW
ZAPRASZAMY w niedziele 14 stycznia 2024 do Kościoła MBNP w Sochaczewie. O godz. 18.00 odbędzie się Msza z modlitwą o uzdrowienie - ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY wszystkich zainteresowanych na spotkania Odnowy w Duchu Świętym, które odbywają się w każdy czwartek w parafialnym Kościele MBNP w Boryszewie o godz. 18.00. Kontakt: 793 719 425

ROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE


DZIEŃ 7
PRZYCZYNA WSZYSTKIEGO

Wszytko pochodzi od BOGA. Wszystko żyje dzięki Jego mocy i wszystko jest dla Jego chwały.

Ostatecznym celem istnienia wszechświata jest zamanifestowanie Bożej chwały. To powód, dla którego wszystko istnieje, z tobą włącznie. Bóg wszystko uczynił dla swojej chwały. Bez Bożej chwały nie byłoby niczego. Czym jest Boża chwała? Jest tym czym jest Bóg.To istota Jego natury, waga Jego znaczenia, blask Jego splendoru, demonstracja Jego mocy atmosfera Jego obecności. Boża chwał to wyraz Jego dobroci i wszystkich Jego nieodłącznych, wiecznych cech. Gdzie jest Boża chwała? Rozejrzyjmy się wokół. Wszystko, co jest stworzone przez Boga, jest w jakiś sposób odbiciem Jego chwały. Widzimy ją wszędzie - od najmniejszych, mikroskopijnych form życia po bezmiar Drogi Mlecznej, od wschodów słońca i gwiazd po burze i pory roku. Stworzenie objawia chwałę naszego stwórcy. Poprzez przyrodę dowiadujemy się, że Bóg jest potężny, że ceni różnorodność, kocha piękno, jest zorganizowany, mądry i twórczy. Biblia mówi "Niebiosa ogłaszają Bożą chwałę".

Od początków dziejów Bóg objawiał ludziom swą chwałę w różnych sytuacjach . Najpierw objawił ją w Ogrodzie Eden, następnie Mojżeszowi w świątyni i przybytku Arki Przymierza, póżniej przez Jezusa, a teraz przez Kościół Boża chwała jest najlepiej widoczna w Jezusie Chrystusie . On, światło tego świata, pomaga nam widzieć Bożą naturę. Dzięki Jezusowi nie pozostajemy już w ciemności. " A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami "Niepowtarzalna Boża chwała jest czymś, co posiada Bóg, ponieważ jest Bogiem. To Jego istota. Nie możemy nic do niej przydać, tak jak nie jesteśmy w stanie sprawić, by słońce zaczęło jaśniej świecić. Mamy jednak Boże polecenie, by Jego chwałę rozpoznawać, czcić i ogłaszać, wysławiać, być jej odbiciem i dla niej żyć. Dlaczego? Dlatego, że Bóg na to zasługuje. Jesteśmy Mu winni wszelki hołd, na jaki nas tylko stać. Ponieważ Bóg stworzył wszystko, co istnieje, zasługuje na wszelką i pełną chwałę". 

JAK MOGĘ PRZYNIEŚĆ BOGU CHWAŁĘ

Jezus czcił Boga, realizując Jego cele na ziemi, wypełniając Jego wolę. My mamy czcić Boga w ten sam sposób. 

Jest wiele sposobów oddawania chwały Bogu. Oddajemy Bogu chwałę, uwielbiając Go. Uwielbienie to nasz największy obowiązek względem Boga. Wielbimy Go ciesząc się Nim. Bóg pragnie, by nasze uwielbienie było motywowane miłością, dziękczynieniem i rozkoszą, a nie poczuciem obowiązku. 
Uwielbienie to coś więcej niż wysławianie, śpiewanie czy modlitwa. Uwielbienie to styl życia, charakteryzujący się radością w Bogu, miłością do Niego i poświęceniem się dla realizacji Jego celów. 

ODDAJEMY BOGU CHWAŁĘ KOCHAJĄC INNYCH WIERZĄCYCH 

Gdy narodziliśmy sie na nowo, staliśmy się na nowo dziećmi Bożymi. Naśladowanie Chrystusa nie jest tylko kwestią wiary, lecz również kwestią przynależności oraz uczenia się, jak kochać Bożą rodzinę". Nasza wzajemna miłość pokazuje, że przeszliśmy ze śmierci do życia".

ODDAJEMY BOGU CHWAŁĘ, UPODOBNIAJĄC SIĘ DO CHRYSTUSA.

Gdy przyjęliśmy Jezusa jako Pana i Zbawiciela, Bóg dał nam nowe życie i nową naturę. Teraz chce, byśmy już do końca naszego życia na ziemi kontynuowali proces przemiany naszego charakteru". Bądzcie zawsze pełni owoców waszego zbawienia - tych dobrych rzeczy, które powstają w waszym życiu dzieki Jezusowi, gdyż to przyniesie wiele chwały i uwielbienia Bogu". 
Oddajemy bogu chwałę, służąc innym darami.
Każdy z nas otrzymał konkretne talenty, dary, umiejętności i zdolności. Bóg nie obdarzył cie zdolnościami dla twoich egocentrycznych celów. Dał ci je po to, byś nimi służył innym, a oni otrzymali swoje zdolności po to, byś ty mógł z nich korzystać.
 
ODDAJEMY BOGU CHWAŁĘ, MÓWIĄC O NIM INNYM.

Bóg nie chce by Jego miłość była ukrywana, a cele pozostawały tajemnicą. Z chwilą gdy poznajemy prawdę, On zaczyna oczekiwać, że będziemy sie nią dzielić z innymi. To wielki przywilej przyprowadzać innych do Chrystusa, pomagać im w odnajdywaniu celu i przygotowywać ich do życia w wieczności. 
Gdy postanowisz już odtąd żyć dla Bożej chwały, będziesz musiał zmienić swój system wartości, rozkład zajęć, sposób nawiązywania relacji z innymi i niemal wszystkie inne. Często będzie to oznaczało pójście drogą trudniejszą niż byś chciał. Zmagał się z tym nawet Jezus.
Jezus stanął na rozstaju dróg. Czy powinien był zrealizować powierzony Mu cel i przynieść Bogu chwałę, czy wycofać się i wieść wygodne życie, skupione na sobie? My stoimy wobec takiego samego dylematu. Czy będziemy żyli dla swoich celów, wygód i przyjemności, czy też resztę życia poświęcimy Bożej chwale, wiedząc, że obiecał On nieprzemijające nagrody do odebrania w wieczności". Każdy, kto trzyma się kurczowo ziemskiego życia, straci je. A jeżeli nie przywiązuje do niego wagi, otrzyma w zamian wieczną chwałę".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PYTANIE DO ROZWAŻANIA

W jakich sferach codziennego życia mogę być bardziej świadomy Bożej chwały?
Kreator www - przetestuj za darmo