KATOLICKA ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM SOCHACZEW - BORYSZEW
ZAPRASZAMY na warsztaty małżeńskie, które odbędą się w niedzielę 01.03.2020 r. w parafialnym Kościele MBNP w Boryszewie o godz. 15.00. Kontakt: 793 719 425
ZAPRASZAMY wszystkich zainteresowanych na spotkania Odnowy w Duchu Świętym, które odbywają się w każdy czwartek w parafialnym Kościele MBNP w Boryszewie o godz. 18.00. Kontakt: 793 719 425
- ZAPRASZAMY na Mszę Świętą z modlitwą o uzdrowienie. Msza odbędzie się w niedziele 08 marca 2020r. w parafialnym Kościele MBNP w Boryszewie o godz. 18.00. -ZAPRASZAMY-

ROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE


DZIEŃ 5
PATRZĄC NA ŻYCIE Z BOŻEJ PERSPEKTYWY.

Nie widzimy rzeczy takimi,jakimi one są, widzimy je takimi, jakimi my jesteśmy. Sposób, w jaki patrzysz na swoje życie wpływa na jego kształt. Sposób definiowania życia często decyduje o twoim życiu. Twój punkt widzenia wpłynie na sposób dysponowania czasem i pieniędzmi, a sposób używania twoich talentów i wartość relacji z nimi. Gdyby cię spytano, czym dla ciebie jest życie, jaki obraz pojawiłby się w twoim umyśle? Ten obraz byłby metaforą życia i sposobem, w jaki je postrzegasz - świadomie czy nieświadomie. Opisywałby on, na czym polega życie i czego od niego oczekujesz. 
Swoją metaforę życia często ludzie wyrażają poprzez strój, biżuterię, samochód, fryzurę, nalepki na samochodzie czy nawet tatuaż.

Jakie jest twoje spojrzenie na życie? Być może opierasz je na błędnych stereotypach. By osiągnąć cele, dla których Bóg cię stworzył, będziesz musiał zweryfikować stereotypy, którym hołdujesz i zastąpić je metaforami zawartymi w Biblii. "Nie ulegajcie normom tego świata, ale pozwólcie Bogu przemieniać wasze umysły. Wtedy będziecie w stanie poznawać Bożą wolę". W Piśmie Świętym odnajdujemy trzy metafory, które uczą nas Bożego spojrzenia na życie.
Życie jest sprawdzianem, depozytem oraz zadaniem do wykonania.

ŻYCIE NA ZIEMI TO SPRAWDZIAN

Bóg nieustannie testuje charakter człowieka, jego wiarę, posłuszeństwo, miłość, poprawność oraz lojalność. Słowa takie, jak doświadczenia, pokusy, oczyszczenie i próby pojawiają sięw Bilblii ponad dwieście razy. Bóg poddał próbie Abrahama, każąc mu złożyć w ofierze syna Izaaka. Bóg doświadczył też Jakuba, sprawiając, że musiał przepracować o kilka lat więcej, by poślubić Rachelę.

Podczas prób kształtowany jest charakter, ale przede wszystkim dochodzi do ujawnienia, jaki on naprawdę jest. Próbą jest całe nasze życie. Przaz cały czas jesteśmy poddawani testem. Bóg nieprzerwanie przygląda się twoim relacjom wobec innych, problemom, sukcesom, konfliktom, chorobom, rozczarowaniom. Interesuje Go nawet to, czy dopisuje pogoda, czy też nie. On zwraca uwagę na tak zwyczajne sprawy, jak to, czy otwierasz przed kimś drzwi, podnosisz z ziemi coś, co zaśmieca teren albo czy jesteś uprzejmy dla urzędników lub kelnerki. Nikt nie wie, jakie sprawdziany Bóg przeprowadzi w naszym życiu. Będziesz doświadczany głębokimi zmianami, niespełnionymi objetnicami, trudnymi do rozwiązania problemami, modlitwami, na które nie widać odpowiedzi, niezasłużoną krytyką, a nawet tragediami, które uważasz za bezsensowne. W moim własnym życiu nieraz zauważam, że Bóg testuje moją wiarę poprzez problemy, moją nadzieję na przyszłość poprzez sposób, w jaki dysponuję swoim stanem posiadania, a moją miłość- przez innych ludzi. 

Bardzo ważnym sprawdzianem jest działanie w sytuacjach, w których nie czujesz Bożej obecności w swoim życiu. Czasami Bóg pozostawia nas swoim siłom, by nas wypróbować, abyśmy poznali własne zamysły, aby wypróbować nasz charakter, ujawnić słabości i przygotować nas do wzięcia większej odpowiedzialności. 
Gdy zrozumiesz, że życie jest próbą, to uświadomisz sobie też, że nic nie jest w nim bez znaczenia. Nawet najdrobniejsze zdarzenie ma znaczenie dla kształtowania twojego charakteru. Każdy dzień jest ważny, a każda chwila jest sposobnością do formowana się charakteru, okazywania miłości i manifestowania zależności od Boga. Niektóre próby wydają się przewyższać nasze siły, ale są i takie, których nawet nie nie zauważmy. Jednak wszystkie mają wieczne następstwa. "Bóg dotrzymuje obietnic i nie pozwoli, byś był doświadczany ponad twoje siły, w czasie próby On da ci moc, by z niej zwycięsko wyjść i wskaże ci wyjście".

ŻYCIE NA ZIEMI TO DEPOZYT.

Oto druga Biblijna metafora życia. Nasz czas na ziemi, nasze siły, inteligencja, relacje z innymi i wszystkie środki, jakimi dysponujemy, są Bożymi darami, które On powierzył naszej opiece i oddał nam w zarządzanie.

Podczas naszego krótkiego pobytu na ziemi niczego nie posiadamy na własność. Bóg nam zwyczajnie udostępnia ziemię a czas naszego życia. Gdy Bóg stworzył Adama i Ewę, oddał im pod opiekę swoje stworzenie i ustanowił ich powiernikami swojej własności. Pierwszym zadaniem, jakie Bóg dał człowiekowi, było zarządzanie Bożym mieniem i troska o nie. To zadanie nigdy nie zostało odwołane. Wszystko czego używamy, powinniśmy traktować jako mienie powierzone nam przez Boga. "Czy masz coś, co nie pochodzi od Boga? Jeśli wszystko, co posiadasz, pochodzi od Boga,dlaczego miałbyś się chełpić, jak gdybyś zawdzięczał to sobie samemu?".

W naszym kręgu kulturowym panuje zasada, że jeśli coś do nas nie należy, nie dbamy o to. Jednak chrześcijanie kierują się wyższą zasadą; "Ponieważ coś należy do Boga, więc muszę o to zadbać najlepiej, jak umiem"
Jezus często mówił o życiu jako o dysponowaniu dobrami, które przyjęliśmy w zarządzanie i przytoczył wiele przypowieści, by to zobowiązanie wobec Boga zlustrować. "przypowieść o talentach" Pod koniec życia zostaniesz oceniony i ewentualnie nagrodzony - stosownie do tego, jak dysponowałeś tym, co powierzył ci Bóg. Oznacza to, że wszystko, co robisz, nawet proste codzienne obowiązki, ma konsekwencje o wiecznym wymiarze.

Większość ludzi nie uświadamia sobie, że pieniądze służą zarówno doświadczaniu nas, jak i stanowią część powierzonego nam przez Boga depozytu. Bóg używa finansów po to, by nauczyć nas zaufania, a dla wielu ludzi kwestia pieniędzy to największa z prób. Bóg patrzy, jak korzystamy z pieniędzy, by sprawdzić, na ile jesteśmy godni zaufania. "jeśli nie jesteś godny zaufania w sprawach tego świata, to kto powierzy ci prawdziwe bogactwa w niebie?".

Jezus powiedział; "Od każdego, kto wiele otrzymał, wiele będzie wymagane i każdy, komu wiele powierzono, o wiele więcej będzie pytany" 

Życie jest próbą i zarządzaniem powierzonymi dobrami. Im więcej Bóg ci powierza, tym większej odpowiedzialności oczekuje od ciebie. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PYTANIE NA DZIŚ

Co z tego, co mi się ostatnio przydarzyło, uznaję za próbę od Boga? Jakie największe rzeczy Bóg mi do tej pory powierzył?