KATOLICKA ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM SOCHACZEW - BORYSZEW
ZAPRASZAMY na warsztaty małżeńskie, które odbędą się w niedzielę 01.03.2020 r. w parafialnym Kościele MBNP w Boryszewie o godz. 15.00. Kontakt: 793 719 425
ZAPRASZAMY wszystkich zainteresowanych na spotkania Odnowy w Duchu Świętym, które odbywają się w każdy czwartek w parafialnym Kościele MBNP w Boryszewie o godz. 18.00. Kontakt: 793 719 425
- ZAPRASZAMY na Mszę Świętą z modlitwą o uzdrowienie. Msza odbędzie się w niedziele 08 marca 2020r. w parafialnym Kościele MBNP w Boryszewie o godz. 18.00. -ZAPRASZAMY-

ROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE


DZIEŃ 11 - Niedziela 23-02-2013

BÓG NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM

"Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, o ileż bardziej jako już pojednani zostaniemy ocaleni przez Jego życie".Rz 5,10

Bóg chce być twoim najlepszym przyjacielem.

Twoja relacja z Bogiem ma wiele różnych aspektów: Bóg jest twoim stwórcą, Panem Mistrzem, Ojcem, Odkupicielem, Zbawicielem, i Sędzią. Najbardziej emocjonujące jest jednak to, że wszechmogący Bóg pragnie być twoim przyjacielem.
Zostaliśmy stworzeni, by cały czas żyć w Bożej obecności, ale po upadku pierwszych ludzi te doskonałe relacje zostały utracone. W czasach Starego Testamentu tylko kilka osób miało przywilej trwania w przyjazni z Bogiem. Mojżesz i Abraham zostali nazwani "przyjaciółmi Boga", Dawid - "mężem według Bożego serca", a Hiob, Henoch i Noe byli z Bogiem w szczególnie bliskich, przyjacielskich relacjach. W Starym Testamencie bardziej powszechny był jednak strach przed Bogiem niż przyjażń z Nim.
Jezus zmienił tę sytuację. Kiedy zapłacił za nasze grzech na krzyżu, kurtyna świątyni symbolizująca oddzielenie ludzi od Boga rozdarła się z góry do dołu, wskazując, że został przywrócony bezpośredni dostęp do Boga. 
Inaczej niż starotestamentalni kapłani, którzy całymi godzinami przygotowywali się na spotkanie z Bogiem, my możemy zwrócić się do Niego w każdym czasie.
Przyjażń z Bogiem jest możliwa jedynie z racji Bożej łaski i ofiary Jezusa" wszystko to uczynił Bóg, który przez Chrystusa zmienił nas z wrogów w przyjaciół".

Trochę trudno nam pojąć, że Bóg chce, byśmy zostali Jego przyjaciółmi. Bóg żarliwie pragnie ścisłej relacji z nami. Bogu zależy, byśmy Go blisko poznali. Naszym największym przywilejem jest znajomość Boga i kochanie Go, a największą Jego przyjemnością jest bycie poznanym i kochanym.
Trudno sobie wyobrazić, że możliwa jest bliska przyjażń między wszechmocnym, niewidzialnym i doskonałym Bogiem a ograniczoną i grzeszną ludzką istotą. Łatwiej jest zrozumieć relacje między Mistrzem, a sługą, Stwórcą, a stworzeniem czy nawet ojcem a dzieckiem. Ale co miałoby oznaczać to, że Bóg chce, bym został jego przyjacielem? Przypatrując się życiu biblijnych postaci, które były przyjaciółmi Boga, możemy poznawać tajemnice przyjazni z Bogiem.

JAK STAWAĆ SIĘ NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM BOGA?

Poprzez nieustanny dialog. Bliskiego zwiazku z Bogiem nie stworzymy nigdy, chodząc tylko do kościoła lub poświęcając Mu określony czas w zaciszu domowym. Budowanie przyjazni z Bogiem polega na dzieleniu z Nim wszystkich życiowych doświadczeń.
Oczywiście ważnym jest, by wyrobić sobie nawyk codziennego rozważania Jego Słowa i modlitwy w wyznaczonym czasie. Bóg chciałby jednak czegoś więcej niż to, że w swoim rozkładzie zajęć znajdziesz akurat czas na spotkanie z Nim. On chce uczestniczyć w każdym twoim działaniu i rozmowie oraz być obecnym w rozwiązywaniu twoich problemów, a nawet w twoich myślach. Przez cały dzień możesz prowadzić z Nim rozmowę i mówić Mu o wszystkim, cokolwiek w danej chwili robisz czy myślisz. 
"Nieustanna modlitwa" oznacza rozmawianie z Bogiem w czasie zakupów, prowadzenia samochodu, pracy czy wykonywania którejkolwiek z codziennych czynności. Czas spędzany z Bogiem może obejmować wszystko, co czynimy, o ile pozwalamy Mu w tym uczestniczyć i jesteśmy świadomi Jego obecności. 

W dzisiejszych czasach często wydaje nam się, że aby uwielbiać Boga, musimy odłożyć na bok nasze codzienne obowiązki. Uważamy tak, ponieważ nie nauczyliśmy się doświadczać Jego obecności o każdej porze dnia i nocy. Boga można chwalić zwyczajnymi czynnościami, które wypełniają nasz dzień.
Biblia mówi nam, by "modlić się cały czas". Czy jest w ogóle możliwe? Jednym ze sposobów są krótkie modlitwy, które można porównać do oddechu, czegoś w rodzaju westchnienia do Boga. Gdy chcesz to robić, możesz wybrać sobie krótkie zdanie lub wyrażenie i powtarzać je Jezusowi Jednym tchem np: "Przyjmuję twoją łaskę" "Polegam na Tobie", " Należę do ciebie", "Pomóż mi ufać Tobie". Módl sie podobnymi słowami tak często, jak to możliwe, aby zakorzeniły się one głęboko w twoim sercu. 
Doświadczenie Bożej obecności to umiejętność lub też nawyk, jaki można w sobie wykształcić. Tak jak muzycy muszą codziennie ćwiczyć gamy, by bez trudu wykonywać piękną muzykę, tak i my powinniśmy zmuszać sie do myślenia o Bogu o różnych porach dnia. 
Najpierw będziesz potrzebował znależć rzeczy, które nieustannie będą ci przypominały, że Bóg jest z tobą w każdym momencie. Zacznij od umieszczenia w swoim otoczenie wizualnych znaków czy symboli.
Drugim sposobem budowania przyjażni z Bogiem jest myślenie o Jego Słowie w ciągu całego dnia. To nazywa sie medytacją, a Biblia wielokrotnie namawia nas do medytowania nad tym, kim Bóg jest, czego dokonał i co powiedział. Nie da się być Bożym przyjacielem, nie wiedząc, co On mówi. Nie można Go kochać, jeśli się Go nie pozna, a nie można Go znać, o ile nie zna się Jego Słowa. 
Nie jesteśmy w stanie przez cały dzień czytać Biblii, ale możemy o niej myśleć przez cały dzień, przypominając sobie przeczytane lub znane na pamięć wersety i rozważać je. 
Gdy nieustannie myślimy o jakimś problemie, to mamy do czynienia ze zmartwieniem. Kiedy natomiast nieprzerwanie myślimy o Bożym Słowie, to jest to medytacja. Jeśli wiemy jak się martwić, to wiemy też, jak medytować!Musimy po prostu przenieść swoją uwagę z dręczących nas problemów na biblijne wersety. Im więcej będziemy medytować nad Słowem Bożym, tym mniej będziemy mieli zmartwień. 
Przyjaciele powierzają sobie nawzajem tajemnicę. Bóg też będzie ci odsłaniał swoje, jeśli wykształcisz w sobie nawyk myślenia o Nim przez cały dzień. Bóg ujawnił swoje sekrety Abrahamowi i to samo zrobił względem daniela, Pawła, uczniów Chrystusa i innych swoich przyjaciół. Praktykuj zwyczaj stałego odtwarzania w pamięci Bożych prawd, które już znasz.Im więcej czasu poświęcisz na rozważanie, co mówi Bóg, tym bardziej poznasz tajemnice dotyczące życia. Zacznij od dziś wprowadzać w życie zwyczaj nieprzerwanego rozmawiania z Bogiem i ciągłej medytacji nad Jego słowem. 
Modlitwa pozwala ci mówić do Boga, natomiast twoja medytacja umożliwia Bogu mówienie do ciebie. Obie te praktyki są podstawą do budowania bliskiej przyjażni z Bogiem. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PYTANIE DO ROZWAŻANIA

Co powinienem robić, by nieustannie pamiętać, że mam myśleć o Bogu i rozmawiać z Nim przez cały dzień?