KATOLICKA ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM SOCHACZEW - BORYSZEW
ZAPRASZAMY w niedziele 14 stycznia 2024 do Kościoła MBNP w Sochaczewie. O godz. 18.00 odbędzie się Msza z modlitwą o uzdrowienie - ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY wszystkich zainteresowanych na spotkania Odnowy w Duchu Świętym, które odbywają się w każdy czwartek w parafialnym Kościele MBNP w Boryszewie o godz. 18.00. Kontakt: 793 719 425

ROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE


DZIEŃ 25
TRANSFORMACJA POPRZEZ ŻYCIOWE PROBLEMY 

Ponieważ nasze nieznaczne i krótkotrwałe utrapienia przynoszą nam niewyczerpane błogosławieństwo Boże na całą wieczność.

To płomień cierpienia sprawia, że powstaje w nas złoto pobożności.

Gdy Bóg dopuszcza jakiś problem, zawsze towarzysz temu jakiś cel. Bóg posługuje się okolicznościami, by kształtować twój charakter. W rzeczywistości, w dziele upodabniania się do Jezusa, opiera się On bardziej na okolicznościach niż na fakcie, że czytasz Biblię. Powód jest oczywisty; okoliczności nie opuszczają nas dwadzieścia cztery godziny na dobę.
Jezus przestrzegał nas, że w życiu nie braknie nam problemów. Nikt z ludzi nie jest odporny na ból czy niepodatny na cierpienie i nikt nie jest w stanie prześlizgnąć się przez życie bez trosk i problemów.

Zawsze, gdy uda ci się rozwiązać jakiś problem, w kolejce czeka następny, by w końcu zająć miejsce poprzedniego. Nie wszystkie one są poważne, ale każdy z nich ma znaczenie w procesie duchowego wzrostu. Apostoł Piotr zapewnia nas, że problemy są czymś naturalnym: "Nie będzcie zaskoczeni, gdy musicie przechodzić przez ogień doświadczeń i nie myślcie, że spotyka was coś dziwnego i nieoczekiwanego'.

Bóg jest bliski tym, którzy mają złamane serca, wspiera duchowo rozbitych. 

Twoje najgłębsze i najbardziej intensywne doświadczanie uwielbienia Boga pojawia się z reguły w najcięższych sytuacjach, kiedy jesteś załamany, czujesz się opuszczony, nie widzisz wyjścia z opresji, a twój ból jest niemożliwy do opisania- wtedy zatracasz się z tym wszystkim do Boga . To właśnie cierpiąc, uczysz się modlić w sposób najbardziej szczery i autentyczny. Odczuwając wewnętrzny ból, nie masz sił ani ochoty na modlitwę płytką i wymuszoną.
Kiedy życie pięknie nam się układa, często zaniedbujemy poznawanie Jezusa, naśladowanie Go, powoływanie się na Jego Słowa i mówienie o Nim. Tak naprawdę, poznawać możemy Go tylko w cierpieniu. 

Przechodząc ciężkie chwile, możemy nauczyć się o Bogu tego, czego nie dowiedzielibyśmy się, żyjąc bez większych trosk. Problemy zmuszają nas do szukania pomocy u Boga i polegania na Nim, a nie na samych sobie. . Nigdy nie dowiemy się, że Bóg jest wszystkim, czego potrzebujemy, jeśli Bóg nie stanie się wszystkim, co mamy. Bez względu na przyczynę, żaden z naszych problemów nie pojawi się bez Bożego przyzwoleia. Wszystko, co dzieje się w życiu Bożego dziecka, jest przefiltrowae przez niebiańskiego Ojca i On zamierza tego użyć dla naszego dobra nawet wtedy, gdy szatan i ludzie uważają nasze problemy za tragedię i sytuację bez wyjścia. 

' Wiemy też, że z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był Pierworodnym między wielu braćmi' (Rz. 8, 28-29) Werset ten nie mówi, że Bóg sprawia, iż wszystko sprzyja temu, co nam się podoba. To oczywiście nie może być prawdą. Fragment ten nie mówi też, że Bóg sprawia, iż wszystko sprzyja temu, by każdy problem tu na ziemi miał swe pomyślne rozwiązanie,swój 'happy end'. To również nie może pokrywać się z prawdą, gdyż wiele rzeczy w życiu doczesnym kończy się cierpieniem i frustracją.

Żyjemy w upadłym, zdegenerowanym świecie. Tylko w Niebie wszystko odbywa się idealnie, tak jak postanowił Bóg. Dlatego jesteśmy zachęcani, by modlić się słowami: ' Niech się dzieje Twoja wola jak w Niebie tak i na ziemi'. 

Wiemy, że nasza nadzieja w trudnych okresach życia nie wynika z pozytywnego myślenia, myślenia magiczno-życzeniowego czy wrodzonego optymizmu. Ta pewność opiera się na prawdzie, że Bóg ma całkowitą władzę nad światem, w którym żyjemy i że nas kocha.  

'Bóg sprawia'...Za wszystkim, co widzimy i odbieramy zmysłami, stoi Wielki Stwórca i Projektant. Twoje życie i jego treść nie są rezultatem działania przypadkowych sił, zrządzenia losu czy szczęśliwego trafu, lecz mistrzowskiego planu, twórczego projektu.Dzieje świata i ludzkości to Jego własna historia. My popełniamy błędy, ale Bóg nie . Jego pomyłka jest niemożliwa, ponieważ On jest Bogiem.

' Wszystko'...Boży plan dla twojego życia obejmuje wszystko, co może ci się przydażyć, czyli błędy, grzechy i zranienia. Zawierają się w nim także choroby, długi, klęski, rozwody i śmierć bliskich osób. Bóg może wydobyć dobro nawet z największego zła On dokonał tego na krzyżu, na wzgórzu Golgoty.

Wszystko razem'..Nie oddzielnie czy niezależnie.Wszystkie wydarzenia w twoim życiu pozostają ze sobą w odpowiedniej korelacji i działają na twoją korzyść zgodnie z Bożym planem. To nie są oderwane od siebie fakty, ale powiązane ze sobą etapy procesu, w którym upodabniasz się do Jezusa.Jeśli powierzysz Bogu wszystkie twoje ' niesmaczne' i przykre doświadczenia, to On połączy je tak, że wyniknie z tego coś naprawdę dobrego.

' Współdziała dla dobra'... W tych słowach nie chodzi o to, że wszystko, co wydarzy się w naszym życiu, jest dobre. Wiele z tego co nas spotyka, jest złe i krzywdzące, lecz Bóg specjalizuje się w wydobywaniu dobra z tego, co wydaje się być złe. W drzewie genealogicznym Jezusa wymienione są cztery kobiety: Tamar, Rahab, Rut i Batszeba. Tamar uwiodła swojego teścia, w wyniku czego zaszła w ciążę. Rahab była prostytutką. Rut nie była nawet Żydówką i złamała prawo, wychodząc za mąż za Żyda. 

Batszeba popełniła cudzołóstwo z Dawidem, co doprowadziło do zabójstwa jej męża. Osoby te nie miały nieposzlakowanej reputacji, jednak Bóg zamienił zło w dobroi w rodowodzie, do którego należały kobiety, narodził się jezus. Boże zamysły są większe niż nasze problemy, cierpienia czy nawet grzech i są w stanie całkowicie się z nimi uporać.
' Tych którzy kochają Boga i są powołani'...Obietnica ta skierowana jest wyłącznie do Bożych dzieci. Nie do wszystkich. Wszystko działa na niekorzyść tych, którzy trwają w nieposłuszeństwie Bogu i upierają się przy swoim.

' Zgodnie z Jego zamysłem'... Co to zamysł? Abyśmy ' stawali się takimi, jak Chrystus' Bóg zezwala na wszystko, co dzieje się w naszym życiu właśnie poto, abyśmy się do tego celu zbliżali. 

FORMOWANIE CHARAKTERU

Jesteśmy jak klejnoty obrabiane przy użyciu jubilerskiego młoteczka i dłuta. Te narzędzia to życiowe przeciwności i problemy. Jeśli młoteczek okaże się za słaby do usunięcia nierównych kantów, Bóg posłuży się młotem parowym. On czyni tak, kiedy trwamy w sprzeciwie wobec Jego woli i nic innego nie skutkuje. Bóg użyje wszystkiego, co niezbędne. Każdy życiowy problem jest okazją do kształtowania charakteru i im trudniejszy problem, tym większa możliwość wyrabiania duchowych mięśni i moralnych włókien. Wiemy, że doczesne trudności wyrabiają w nas cierpliwość, a cierpliwość kształtuje charakter. 

Ponieważ Bóg chce, byś stawał się taki jak Jezus, to będzie nas prowadził przez takie same doświadczenia, przez jakie prowadził swojego Syna. Te doświadczenia to samotność, pokusy napięcia psychiczne, niezasłużona krytyka,odrzucenie i wiele innych problemów.Dlaczego Bóg miałby zachować nas od tego, czego pozwolił doświadczać swemu synowi? Sw. Paweł powiedział' Przechodzimy dokładnie przez to, co Jezus. Jeśli razem z Nim przeżywamy ciężkie chwile, to również z Nim będziemy doświadczać chwil dobrych i miłych.

PODEJŚCIE DO PROBLEMÓW WZOROWANE NA JEZUSIE 

Problemy nie prowadzą do urzeczywistnienia Bożych celów w sposób automatyczny. Wielu ludzi szybciej staje się zgorzkniałymi niż lepszymi i nigdy się nie rozwija. Musimy reagować na trudności i cierpienia tak jak Jezus.

Pamiętaj, że Boży plan jest dobry

Bóg wie, co jest dla ciebie najlepsze i zawsze ma na uwadze twój najlepiej pojęty interes. Oto co powiedział Jeremiaszowi:' Pany jakie dla ciebie mam, służą twojemu powodzenie, a nie twojej szkodzie. One zapewnią ci nadzieję i pomyślną przyszłość'
Józef zrozumiał tę prawdę i powiedział swoim braciom, którzy sprzedali go kupcom niewolników;' Chcieliście mi zaszkodzić, ale Bóg obrócił to na moją korzyść'
Jeśli Bóg, słysząc nasze prośby, nie zsyła nam natychmiastowej ulgi lub ukojenia, to pamiętajmy następujący werset : 'Bóg czyni dla nas to, co najlepsze, a Jego karcenie jest zawsze słuszne i ma na celu nasze najwyższe dobro- uczestnictwo w Jego świętości' 
Ważne jest, aby twoja uwaga była skupiona na Jezusie, a nie na cierpieniach czy problemach. Kierujmy nasz wzrok na Jezusa, naszego zbawiciela. On był skłonny umrzeć haniebną śmiercią na krzyżu, ponieważ wiedział o radości, która czeka Go potem. Jeśli patrzysz na to, jaki jest świat, czujesz przygnębienie. Jeśli zajrzysz w głąb siebie, zaniepokoisz się. ale jeśli skierujesz wzrok a Chrystusa, odczujesz pokój. 

To, na czym się koncentrujesz, decyduje o tym, co czujesz. Tajemnicą wytrwałości jest świadomość, że nasze cierpienia są przemijające, natomiast nagroda wieczna. 
Nie ulegaj krótkowzrocznemu sposobowi myślenia. Niech twoje wysiłki będą skupione na ostatecznym rezultacie ; " Jeśli mamy być uczestnikami Jego chwały, musimy też uczestniczyć w Jego cierpieniach. Nasze obecne cierpienia są niczym w porównaniu z chwałą, którą kiedyś od Niego otrzymamy' 

Raduj się i dziękuj

Biblia mówi, abyśmy 'dziękowali we wszystkich okolicznościach, bo taka jest Boża wola dla nas w Jezusie Chrystusie. Czy jest to w ogóle możliwe? Zauważmy, ze nie Bóg mówi, by składać dzięki za wszystkie okoliczności, ale we wszystkich okolicznościach. Bóg nie oczekuje, byś dziękował za zło , grzech, cierpienia czy ich bolesne konsekwencje tu na ziemi. Zamiast tego chce, byś dziękował Mu za to, że wykorzysta te problemy do realizacji swoich celów. 
Biblia mówi, abyśmy zawsze ' Radowali się w Panu', a nie abyśmy radowali sie ze swojego cierpienia. To byłoby zwykłym masochizmem. Mamy radować się w Panu . Bez względu na to, co się dzieję, możemy cieszyć się Bożą miłością, opieką, mądrością, mocą i wiernością. Jezus powiedział" Prawdziwe to szczęście, gdy was nienawidzą, odsuwają się od was i znieważają dlatego, że należycie do mnie! Cieszcie się, gdy się tak dzieje! Radujcie się, bo w niebie czeka was wspaniała nagroda'.

Nie poddawaj się

Bądz cierpliwy i wytrwały Kształtowanie charakteru jest powolnym procesem. Kiedykolwiek próbujemy unikać życiowych kłopotów lub od nich uciekać, to znaczy, że chcemy przejść przez ten proces na skróty i w rezultacie opóżniamy nasz wzrost. Kończy się to jeszcze większym i bezwartościowym cierpieniem, które wynika z odrzucenia Bożych celów . Gdy uświadomimy sobie, że modelowanie naszych charakterów będzie miało konsekwencje w wieczności, to mniej będziemy modlić się " pociesz mnie', a więcej'. przekształć mnie', użyj tego tak, abym stał się bardziej podobny do ciebie.

Wiesz, że dojrzewasz, gdy dostrzegasz Boże działanie w pozornie przypadkowych, trudnych i w twojej ocenie bezsensownych okolicznościach życiowych
Jeśli masz problemy. to nie pytaj dlaczego spotkało to akurat ciebie, ale czego Bóg chce cię przez to nauczyć. Następnie zaufaj Mu i czyń to, co wiesz, że jest właściwe. 'Musicie wytrwać do końva, wykonując Boży plan, abyście otrzymali to, co wam obiecał'.Zamiast poddawać się, rozwijaj się.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ptytanie do roważania

 Jaki problem w moim dotychczasowym życiu przyczynił się do mojego największego wzrostu?
Kreator www - przetestuj za darmo