KATOLICKA ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM SOCHACZEW - BORYSZEW
ZAPRASZAMY na warsztaty małżeńskie, które odbędą się w niedzielę 01.03.2020 r. w parafialnym Kościele MBNP w Boryszewie o godz. 15.00. Kontakt: 793 719 425
ZAPRASZAMY wszystkich zainteresowanych na spotkania Odnowy w Duchu Świętym, które odbywają się w każdy czwartek w parafialnym Kościele MBNP w Boryszewie o godz. 18.00. Kontakt: 793 719 425
- ZAPRASZAMY na Mszę Świętą z modlitwą o uzdrowienie. Msza odbędzie się w niedziele 08 marca 2020r. w parafialnym Kościele MBNP w Boryszewie o godz. 18.00. -ZAPRASZAMY-

ROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE


DZIEŃ 31 
ROZUMIEJĄĆ SWOJĄ ODMIENNOŚĆ

Ukształtowałeś mnie najpierw wewnątrz, a później na zewnątrz, uformowałeś mnie w łonie mojej matki.( PS. 139)

Tobą możesz być tylko ty. Bóg zaprojektował każdego z nas tak, aby w całym świecie nie było duplikatów. To oznacza, że nikt na całej ziemi nigdy nie będzie mógł pełnić roli, jaką Bóg przewidział właśnie dla ciebie. Bóg obdarza nas różnego rodzaju niezwykłymi zdolnościami, ale wszystkie one pochodzą z jednego źródła - Ducha Świętego. Różne są rodzaje służby, ale wszystko to robimy dla jednego Pana. 

WYKORZYSTYWANIE TWOICH TALENTÓW

Twoje zdolności to talenty, z którymi się urodziłeś. Niektórzy mają naturalną umiejętność łatwego wypowiadania się. Wydaje się, że mówili już w momencie opuszczania łona matki! Inni mają wrodzoną sprawność fizyczną i świetną koordynację ruchów. Jeszcze inni są dobrzy w matematyce, muzyce czy też pracach mechanicznych. Wszystkie nasze zdolności pochodzą od Boga. 
Nawet zdolności używane do grzesznych czynów pochodzą od Boga. Są one po prostu nadużywane lub wykorzystywane niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Bóg dał nam zdolności do wykonywania określonych rzeczy. Ponieważ nasze naturalne umiejętności są od Boga, to są tak samo ważne i uduchowione jak nasze dary duchowe. Jedyna różnica polega na tym, że te pierwsze otrzymaliśmy, przychodząc na świat. W każdym drzemią dziesiątki, a nawet setki nie odkrytych i dotąd niewykorzystanych zdolności. Wiele badań ujawniło, że przeciętny człowiek posiada od pięciuset do siedmiuset różnych umiejętności i uzdolnień, czyli dużo więcej niż sobie uświadamia. Na przykład mózg człowieka potrafi przechować około stu trylionów informacji. Może on wydawać piętnaście tysięcy poleceń na minutę, jeśli chodzi o sam układ trawienny. Nasz nos jest w stanie odróżnić dziesięć tysięcy zapachów. Nasz zmysł dotyku może wyczuwać rzecz grubości jednej pięciotysięcznej części centymetra, a nasz język potrafi wykryć jedną cząsteczkę chininy w dwóch milionach cząsteczek wody. Jesteśmy ogromnym rezerwuarem niesamowitych zdolności, cudownym Bożym stworzeniem. 

WSZYSTKIE UZDOLNIENIA MOGĄ BYĆ UŻYTE DLA BOŻEJ CHWAŁY

Cokolwiek czynicie, czyńcie wszystko dla Bożej chwały. Biblia jest pełna przykładów rozmaitych darów, które Bóg używa dla swojej chwały. Oto tylko niektóre umiejętności: zdolności artystyczne, architektura, administrowanie, pieczenie, budowa statków, wytwarzanie słodyczy, prowadzenie dyskusji, projektowanie, balsamowanie, haftowanie, rolnictwo, rybołówstwo, ogrodnictwo, itd? I choć Bóg jest jeden i niezmienny, w rozmaity sposób wykonuje w nas i poprzez nas swoją pracę. Niektórym osobą Bóg dał zdolności do zdobywania pieniędzy . Osoby takie są dobre w zakładaniu firm, dokonywaniu transakcji i osiąganiu zysków. Jeśli ktoś ma taki dar, to powinien go używać dla Bożej chwały. 

Jak? Po pierwsze uświadamiając sobie, ze jego uzdolnienia pochodzą od Boga i wyrażając Mu za to uznanie. Po drugie, jeśli posiadamy np. firmę dokładając starań, by sprzyjała ona zaspakajaniu życiowych potrzeb innych ludzi i dzieleniu się wiarą z niewierzącymi. Po trzecie ? oddając przynajmniej jedną dziesiątą dochodów Bogu dla okazywania Mu czci. W końcu ? stawiając sobie za cel bycie raczej budowniczym Królestwa Bożego niż swojej fortuny. 

BÓG CHCE, BYŚMY ROBILI TO, CO POTRAFIMY.

Bóg wyposaża nas we wszystko co jest nam potrzebne do wypełniania Jego woli. By odkryć Bożą wolę dla swojego życia< powinieneś poważnie zastanowić się, w czym jesteś dobry i zarazem nad tym, co ci zupełnie nie wychodzi. Jeśli Bóg nie obdarzył cię silnym i czystym głosem, na pewno nie będzie oczekiwał, że zostaniesz artystą operowym. On nigdy nie poprosi cię o poświęcenie życia zadaniu, do którego nie masz zdolności. Z drugiej strony, posiadane przez ciebie zdolności są silnym wskazaniem na to, co Bóg chce, byś zrobił ze swym życiem. Bóg żadnych zdolności nie marnuje, On dopasowuje nasze powołanie do naszych zdolności. Wrodzone predyspozycje nie zostały ci dane tylko po to, byś mógł biologicznie przetrwać; Bóg dał ci je ze względu na twoją służbę. TWOJA OSOBOWOŚĆ Nie jesteśmy do końca świadomi, jak szczególnym jest każdy z nas. Cząsteczki DNA mogą się łączyć na miliony sposobów. Liczba tych kombinacji obliczana jest na 10 do 2400000000 potęgi. Świadczy to o tym, że możliwość znalezienia osoby dokładnie takiej jak ty czy ja, jest praktycznie zerowa. Niektórzy naukowcy skalkulowali, że ilość wszystkich cząsteczek we wszechświecie daje liczbę dziesięć z siedemdziesięcioma zerami, a to jest dużo mniej niż kombinacji DNA każdego z ludzi. Unikalność ludzkiej jednostki stanowi fakt naukowy. Nigdy nie było i nie będzie takiej osoby jak ty i ja. Bóg działa przez różnych ludzi na różne sposoby, ale swoje cele osiąga dzięki służbie wszystkich ludzi. Biblia daje nam mnóstwo dowodów na to, że Bóg używa wszystkich typów osobowości. Piotr był sangwinikiem, Paweł cholerykiem, a Jeremiasz melancholikiem. Kiedy spojrzymy na różnice osobowości, jakie istniały w gronie dwunastu apostołów, to nie trudno się domyślić, dlaczego niekiedy dochodziło między nimi do konfliktów. 
Jeśli chodzi o służbę, to żaden temperament nie jest ani dobry, ani zły. Potrzebujemy wszystkich rodzajów osobowości, by zachować równowagę i charakter. Świat byłby bardzo nudnym miejscem, gdyby wszyscy byli do siebie podobni. Twoja osobowość będzie miała wpływ na to, jak i gdzie użyjesz swoich zdolności i darów. Dwóch ludzi może mieć ten sam dar ewangelizowania, ale jeśli jeden z nich jest introwertykiem, a drugi ekstrawertykiem, to ten dar będzie się przejawiał w zupełnie inny sposób. 
Kopiowanie czyjejś służby nigdy się nie sprawdza. Ja nie mam twojej osobowości, a ty nie masz osobowości twojego lidera. Bóg stworzył nas, byśmy byli sobą. Możesz uczyć się na przykładach innych osób, ale to, czego się dowiadujesz, powinieneś filtrować przez swoją unikalną osobowość. Miło jest robić to, do czego Bóg nas stworzył. Gdy usługujesz innym w sposób odpowiadający osobowości, którą otrzymałeś od Boga, to doświadczysz spełnienia, zadowolenia i widzisz że twoje życie jest owocne.

ŁĄCZENIE DOŚWIADCZENIA

Jesteś ukształtowany przez różne życiowe doświadczenia, na większość których nie miałeś wpływu. Bóg do nich dopuścił, by cię odpowiednio uformować. Określając twoje szczególne predyspozycje do służby Bogu, powinieneś wziąć pod uwagę przynajmniej sześć doświadczeń ze swojej przeszłości: -Doświadczenia z życia rodzinnego: czego nauczyłeś się, dorastając w swojej rodzinie? -Doświadczenia szkolne; Jakie były twoje ulubione przedmioty szkolne? 
-Doświadczenia zawodowe; W jakich pracach byłeś najskuteczniejszy i które najbardziej lubiłeś? -Doświadczenia duchowe; Jakie przeżycia z Bogiem miały dla ciebie największe znaczenie? -Doświadczenia w służbie; Czy służyłeś już Bogu kiedyś w przeszłości? -Doświadczenia bolesne; Z jakich problemów, czy zranień i ciężkich prób wyciągnąłeś życiowe lekcje?

Bóg nigdy nie dopuszcza, by zostało zmarnowane w naszym życiu jakieś zranienie. W rzeczywistości, twoja najbardziej owocna służba będzie najprawdopodobniej wynikiem twojego największego zranienia. Kto lepiej niż rodzice dziecka z zespołem Downa mógłby usługiwać innej parze, której dziecko dotknięte jest w podobny sposób? Kto lepiej niż były alkoholik mógłby pomóc innemu, nadal zmagającemu się z tym demonem i szukającemu uwolnienia od nałogu? By Bóg mógł używać twoich bolesnych doświadczeń, musisz chcieć się nimi dzielić. Powinieneś przestać je ukrywać i szczerze przyznać się do win, porażek i obaw. Uczynienie tego okaże się prawdopodobnie twoją najbardziej efektywną służbą. Ludzie zawsze odczuwają więcej zachęty, gdy mówimy im, jak Bóg pomógł nam w słabości niż kiedy chełpimy się naszymi osiągnięciami. Święty Paweł rozumiał tę prawdę i dlatego potrafił być szczery i mówić o swoich lękach i depresjach: "Drodzy bracia, powinniście się dowiedzieć o trudnościach, z jakimi borykaliśmy się w Azji. Byliśmy tak zgnębieni i przytłoczeni, że baliśmy się nawet o swoje życie. Lecz wszystko obróciło się ku dobremu, bo dzięki temu całkowicie zawierzyliśmy Bogu. Tylko On mógł nas uratować, gdyż potrafi wskrzeszać zmarłych. Ocalił nas od śmierci i ufamy, że nadal będzie nam pomagał". Jeśli Paweł utrzymywałby w tajemnicy swoje doświadczenie zwątpienia i przygnębienia, to miliony ludzi nigdy nie odniosłaby z tego żadnych duchowych korzyści. Tylko te doświadczenia, którymi dzielimy się z innymi, mogą być pomocne. Doświadczenie to nie to, co się dzieję w twoim życiu. Doświadczenie polega na tym, co robisz z tym, co się dzieje w twoim życiu. Co robisz z nagromadzonym bagażem trudnych przeżyć? Nie marnuj cierpień, niech one służą innym. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie do rozważania

Które z otrzymanych od Boga zdolności lub osobistych doświadczeń mógłbym zaoferować mojej wspólnocie?