KATOLICKA ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM SOCHACZEW - BORYSZEW
ZAPRASZAMY w niedziele 14 stycznia 2024 do Kościoła MBNP w Sochaczewie. O godz. 18.00 odbędzie się Msza z modlitwą o uzdrowienie - ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY wszystkich zainteresowanych na spotkania Odnowy w Duchu Świętym, które odbywają się w każdy czwartek w parafialnym Kościele MBNP w Boryszewie o godz. 18.00. Kontakt: 793 719 425

ROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE


DZIEŃ 15
JESTEŚMY PRZYSPOSOBIENI DO BOŻEJ RODZINY

Bóg jest tym, który stworzył wszystko i wszystko jest dla Jego chwały.
On chce, by jak najwięcej Jego dzieci miało udział w Jego chwale.

Zobacz, jak bardzo kocha nas niebiański Ojciec On pozwala nam nazywać się Jego dziećmi i my nimi naprawdę jesteśmy.

Zostałeś tak ukształtowany, aby należeć do Bożej rodziny. Bóg chce mieć rodzinę i stworzył cię, byś stał się jej częścią. To drugi z celów, jaki On ma dla ciebie i który wyznaczył jeszcze przed twoim narodzeniem.

Ponieważ Bóg jest miłością, dlatego szczególnie ceni relacje z ludzmi. Jego cała natura jest nastawiona a nie i On utożsamia się z typowo rodzinnymi pojęciami; Ojciec, Syn i Duch. Trójjedyność Boga wyraża wzajemne relacje. Stanowi idealny przykład harmonii we wzajemnych stosunkach i dlatego powinniśmy poznać, co z tego wynika dla nas. Bóg zawsze istniał w pełnym miłości związku z samym sobą, a więc nigdy nie był samotny. On nie musiał mieć rodziny, ale jej pragnął, dlatego powziął plan stworzenia nas, włączenia do swojej rodziny i dzielenia z nami wszystkiego co posiada. To sprawia Bogu wielką przyjemność. 
Kiedy swą wiarę składamy w Chrystusie, Bóg staje się naszym Ojcem, my stajemy się Jego dziećmi, inni wierzący stają się naszymi braćmi i siostrami, a kościół staje się naszą duchową rodziną. 

Każda ludzka istota została stworzona przez Boga, ale nie każdy jest Bożym dzieckiem Jedynym sposobem wejścia do Jego rodziny jest ponowne narodzenie się w niej. Zaproszenie do wejścia w skład Bożej rodziny jest skierowane do wszystkich, jednak obwarowane jest pewnym warunkiem - wiarą w Jezusa Chrystusa (chrzest). Twoja duchowa rodzina jest o wiele ważniejsza niż rodzina biologiczna, ponieważ będzie trwała wiecznie. Nasze ziemskie rodziny to wspaniały dar od Boga, ale mają one przemijający charakter, są kruche, często niszczone przez rozwody, oddalenie, starzenie sięi nieuniknioną śmierć. Z drugiej strony, nasza duchowa rodzina - będzie trwała bez końca. To relacja dużo silniejsza i trwalsza niż związki krwi tu na ziemi. 
Nowy testament kładzie duży nacisk na nasze bogate "dziedzictwo' Mówi nam, że Bóg zaspokoi wszystkie nasze potrzeby odpowiednio do Jego bogactw w Jezusie Chrystusie. Tu na ziemi otrzymaliśmy "bogactwa Jego łaski" cierpliwość, chwałę, mądrość, moc oraz miłosierdzie. W wieczności jednak odziedziczymy jeszcze więcej. Apostoł Paweł powiedział "Chciałbym, żebyście sobie uświadomili, jak bogate i wspaniałe dziedzictwo Bóg dał swojemu ludowi" Co dokładnie składa się na to dziedzictwo?

Po pierwsze na zawsze będziemy z Bogiem.
Po drugie będziemy całkowicie przemienieni na wzór Jezusa. 
Po trzecie zostaniemy uwolnieni od bólu, śmierci i cierpienia. 
Po czwarte zostaniemy nagrodzeni za ziemską służbę oraz powołani do służby w wieczności. 
Po piąte będziemy mogli mieć udział w chwale Jezusa. 

Co za niesłychane dziedzictwo! Jesteśmy o wiele bogatsi niż nam się wydaje. Bóg zarezerwował dla swoich dzieci bezcenne bogactwo. Czeka ono na nas w Niebie, czyste i nieskalane, niepodatne na zmiany i zepsucie. To oznacza, że twoje dziedzictwo jest czymś bezcennym, czystym, trwałym i chronionym. Nikt nie może cię go pozbawić, nie zniszczy go wojna, recesja gospodarcza ani siły natury. To jest wieczne dziedzictwo, a nie emerytura, jest czymś, czego powinieneś wyczekiwać i na co powinieneś pracować. Św. Paweł mówi cokolwiek robicie, czyńcie to z całego serca, tak jak dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że w nagrodę otrzymacie od Pana dziedzictwo. emerytura to cel krótkowzroczny. Powinieneś żyć z perspektywą wieczności.
Zdrowe rodziny mają własne poczucie dumy - dumy z przynależności. Ich członkowie nie wstydzą się, że do nich należą. 
Chrzest oznacza włączenie cię do Bożej rodziny i jest sposobem publicznego ogłoszenia światu, że nie wstydzisz się być częścią jej rodziny. Jezus zalecił ten doniosły akt każdemu, kto chce należeć do Jego rodziny. 
Pojęcie chrztu ma bardzo bogate znaczenie. Jest on wyznaniem twojej wiary, daje ci udział w śmierci i w zmartwychwstaniu Chrystusa, symbolizuje twoją śmierć dla starego życia i ogłasza rozpoczęcie nowego życia - w Chrystusie. Jest on też uroczystym aktem włączenia cię do Bożej rodziny. 
Chrzest nie czyni cię członkiem rodziny Bożej. By stać się jej częścią, musisz wykazać się wiarą w Chrystusa. Chrzest wskazuje, że należysz do Bożej rodziny, podobnie jak ślubna obrączka jest zewnętrznym przypomnieniem wewnętrznego postanowienia. 
Największy życiowy przywilej - Jezus oraz ludzie, których On uświęca wszyscy należą do tej samej rodziny. Dlatego On nie wstydzi się nazywać ich swoimi braćmi i siostrami. Jesteś członkiem Bożej rodziny i dlatego Jezus czyni cię świętym, a Bóg jest z ciebie dumny. Słowa Jezusa nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Jezus wskazał na swoich uczniów i powiedział: "Oto moja matka i moi bracia. Każdy, kto wypełnia wolę mojego Ojca, jest moim bratem, siostrą i matką!" 

Gdy poczujesz się kiedyś nieważny, niekochany, gdy stracisz poczucie bezpieczeństwa, pamiętaj, do kogo należysz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie do rozważania 

Co w praktyce oznacza dla mnie traktowanie innych wierzących, jak członków mojej rodziny?
Kreator www - przetestuj za darmo