KATOLICKA ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM SOCHACZEW - BORYSZEW
ZAPRASZAMY na warsztaty małżeńskie, które odbędą się w niedzielę 01.03.2020 r. w parafialnym Kościele MBNP w Boryszewie o godz. 15.00. Kontakt: 793 719 425
ZAPRASZAMY wszystkich zainteresowanych na spotkania Odnowy w Duchu Świętym, które odbywają się w każdy czwartek w parafialnym Kościele MBNP w Boryszewie o godz. 18.00. Kontakt: 793 719 425
- ZAPRASZAMY na Mszę Świętą z modlitwą o uzdrowienie. Msza odbędzie się w niedziele 08 marca 2020r. w parafialnym Kościele MBNP w Boryszewie o godz. 18.00. -ZAPRASZAMY-

ROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE


DZIEŃ 12 - Poniedziałek 24-02-2013

BUDUJĄC PRZYJAŻŃ Z BOGIEM

Zbliż się do Boga, a On przybliży się do ciebie. Możesz być tak blisko Boga, jak tylko sobie życzysz. Nad przyjaznią z Bogiem trzeba pracować, tak jak nad każdą inną. Przyjażni nie zdobywa się dzięki korzystnemu zbiegowi okoliczności. Wymaga ona gorliwości, czasu i wysiłku. Jeśli zależy ci na głębszej i bardziej osobistej więzi z Bogiem, to musisz nauczyć się szczerze ujawniać przed Nim swoje uczucia, ufać Mu, gdy cię o coś poprosi, troszczyć się o to, o co On się troszczy i pragnąć Jego przyjaźni bardziej niż czegokolwiek innego. 

WYBIERZ SZCZEROŚĆ WOBEC BOGA

Pierwszym elementem budowania bliskiej przyjaźni z Bogiem jest całkowita szczerość, jeśli chodzi o twoje porażki i emocje. Bóg nie oczekuje twojej doskonałości , ale nalega, byś był wobec Niego całkowicie uczciwy. Żaden z opisywanych w Biblii przyjaciół Boga nie był człowiekiem doskonałym. Przyjaciele Boga, o których czytamy w Biblii, byli wobec Niego szczerzy. Przed swoim Stwórcą odkrywali swoje uczucia, potrafili narzekać, wykazywać podejrzliwość, oskarżać i spierać się z Nim. Boga jednak ta szczerość nie raziła, wprost przeciwnie, On do niej zachęcał.
Bóg pozwolił Abrahamowi na zadawanie Mu pytań na temat zniszczenia Sodomy oraz dyskutowanie nad zasadnością Bożej decyzji. Abraham dręczył Boga prośbami o oszczędzenie miasta, negocjując z Nim ilość osób, jaką mógłby w nim zachować przy życiu. Bóg słuchał także cierpliwie Dawida, gdy ten oskarżał Go o niesprawiedliwe traktowanie, zdradę czy porzucenie. . Nie ukarał Jeremiasza, który powiedział, że Bóg Go okłamał. W jednym szczególnym przypadku przyjacielskiej szczerości Bóg otwarcie wyraził swoją odrazę wobec nieposłuszeństwa Izraela. Powiedział Mojżeszowi, że spełni obietnicę i da im Ziemię Obiecaną, ale nie zamierzał zrobić z nimi ani kroku dalej po pustyni. Bóg miał ich dość i ujawnił Mojżeszowi to, co czuł. Mówiąc jako Boży przyjaciel, Mojżesz zareagował z taką samą szczerością; "Panie, każesz mi prowadzić ten lud, ale nie mówisz mi kogo ze mną poślesz?Jeśli jestem dla ciebie kimś szczególnym, to pozwól mi poznać twoje plany? Nie zapominaj, że to Twój lud i Ty za niego odpowiadasz? Jeśli nie chcesz nas prowadzić swoją obecnością, to odwołaj tę wędrówkę. Jak inaczej poznam, że jesteś ze mną i ze swoim ludem. Czy pójdziesz z nami czy nie?... Bóg odpowiedział Mojżeszowi: "W porządku, uczynię tak jak powiedziałeś, gdyż dobrze cię znam i jesteś dla mnie kimś szczególnym". 
Czy Bóg mógłby znieść podobną szczerość z naszej strony? Z całą pewnością! Prawdziwa przyjaźń oparta jest na otwartości. To co może się wydawać zuchwalstwem, Bóg postrzega jako autentyczność. Bóg przysłuchuje się emocjonalnym wyznaniom swoich przyjaciół i jest znudzony przewidywalnymi, napuszonymi sloganami. By być Bożym przyjacielem, musisz być przed Bogiem szczery i przyznawać Mu się do swoich rzeczywistych uczuć, a nie demonstrować to, co wydaje ci się, że powinieneś czuć lub myśleć. Zanim dojrzejesz na tyle, by zrozumieć, że w twoim życiu Bóg używa wszystkiego dla twojego dobra, będziesz miał Bogu za złe swój wygląd, pochodzenie, modlitwy bez odpowiedzi, zranienia z przeszłości oraz inne rzeczy, które byś zmienił, gdybyś był Bogiem. Ludzie winią często Boga za krzywdy doznane od innych. Jest tzw. ukryty zatarg z Bogiem? Zgorzkniałość jest największą przeszkodą w zaprzyjaźnieniu się z Bogiem . Antidotum na to może być oczywiście uświadomienie sobie, że Bóg działa zawsze w naszym najlepszym interesie, nawet jeśli to, co się dzieje, jest bolesne i nie wiemy dlaczego to nas spotkało. Podobnie jak wielu Biblijnych postaci, powiedz Bogu jak się dokładnie czujesz. 

WYBIERZMY POSŁUSZEŃSTWO BOGU POPRZEZ WIARĘ

Zawsze kiedy ufasz Bożej mądrości i robisz wszystko, o cokolwiek On cię poprosi, nawet wtedy, kiedy nie wiesz, czemu ma to służyć, pogłębiasz swą relację z Bogiem. Nie jesteśmy Bogu posłuszni z obowiązku, obawy czy przymusu, ale dlatego, że Go kochamy i ufamy , iż On wie, co jest dla nas najlepsze . Chcemy naśladować Chrystusa z wdzięczności za to, czego dla nas dokonał i im bardziej to czynimy, tym bardziej pogłębia się nasza 
przyjaźń z Nim. Prawdziwa przyjaźń nie jest bierna, lecz dynamiczna.. Kiedy Jezus zachęca nas aby kochać innych, pomagać potrzebującym, dzielić się swoimi dobrami, żyć w czystości, przebaczać i przyprowadzać do Niego innych, to miłość motywuje nas do natychmiastowego podporządkowania się temu. Często namawia się chrześcijan do zrobienia dla Boga czegoś wielkiego. W rzeczywistości Bóg jest bardziej zadowolony, gdy robimy dla Niego małe rzeczy, które wynikają z posłuszeństwa podyktowanego miłością. Czyny te mogą przejść niezauważone przez innych, ale Bóg je dostrzega i uważa za akty uwielbienia. Wielkie okazje pojawiają się być może raz w życiu, natomiast te skromniejsze wprost spotykają nas na co dzień. Nawet takie proste działania, jak; mówienie prawdy, uprzejmość czy wspieranie innych przynoszą Bogu radość. Proste akty posłuszeństwa Bóg ceni bardziej niż nasze modlitwy, wychwalanie Go czy datki pieniężne.  Co jest bardziej miłe Bogu - ofiary składane na ołtarzu czy posłuszeństwo Jego głosowi? Lepiej jest być posłusznym niż składać ofiary?

 WYBIERZ TO, CO MA WARTOŚC DLA BOGA 

 Przyjaciela cechuje to, że dba o to, co ważne dla drugiej osoby. Im bardziej stajesz się Bożym przyjacielem, tym bardziej troszczysz się o rzeczy, o które On się troszczy, smucisz się tym, co Jego smuci i cieszysz się tym, co Jemu sprawia przyjemność. Najlepszym przykładem takiej postawy jest apostoł Paweł. Boże dążenia były jego dążeniami, a Boże pasje jego pasjami. O co najbardziej troszczy się Bóg? O odkupienie swojego ludu . On chce odnaleźć wszystkie swoje zagubione dzieci. To cały powód, dla którego Jezus przyszedł na ziemię. Sprawą najdroższą sercu Boga jest śmierć Jego Syna. Następną z najdroższych dla Niego spraw jest to, by Jego dzieci dzieliły się tą wiadomością z innymi. Aby być Bożymi przyjaciółmi, musimy troszczyć się o wszystkich otaczających nas ludzi, bo On również troszczy się o nich. Boży przyjaciele mówią swoim przyjaciołom o Bogu. 

 ZAPRAGNIJ PRZYJAŻNI Z BOGIEM PONAD WSZYSTKO INNE

Prawda jest taka, że od nas zależy, jak blisko Boga będziemy się znajdować. Bliska przyjaźń z Bogiem to kwestia wyboru, a nie dzieło przypadku. Musisz o nią świadomie zabiegać. Czy rzeczywiście pragniesz jej bardziej niż czegokolwiek innego? Jakie ma dla ciebie znaczenie? Czy jest warta poświęcenia jej innych rzeczy? Czy warto się wysilać i wyrabiać w sobie niezbędne dla niej nawyki czy nabywać służące jej umiejętności? 
Być może jesteś osobą, która kiedyś była gorliwa dla Boga, ale póżiej straciła zapał. T był problem chrześcijan z Laodycei- wygasła ich pierwsza miłość. Czynili wszystko, co właściwe, ale wyłącznie z obowiązku. Jeśli przeżywasz duchowe rozterki, to nie bądż zaskoczony, gdy Bóg dopuści w twoim życiu bolesne doświadczenia. Ból podsyca w nas determinację do działania ? Ból jest Bożym megafonem? Jest Bożym sposobem na poderwanie nas z letargu. 
Nasze problemy nie są karą, ale wezwaniem ze strony kochającego Boga do przebudzenia się. On nie jest na nas zły, lecz zależy Mu na nas tak, że zrobi wszystko, by została przywrócona nasza przyjaźń z Nim.
Nie istnieje absolutnie nic, co mogłoby być ważniejsze niż budowanie osobistej przyjaźni z Bogiem. Ten związek będzie trwał wiecznie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie do rozważania

 Jakie konkretne decyzje dotyczące kwestii mojego zbliżania się do Boga mogę pod jąć dzisiaj?