KATOLICKA ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM SOCHACZEW - BORYSZEW
ZAPRASZAMY w niedziele 14 stycznia 2024 do Kościoła MBNP w Sochaczewie. O godz. 18.00 odbędzie się Msza z modlitwą o uzdrowienie - ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY wszystkich zainteresowanych na spotkania Odnowy w Duchu Świętym, które odbywają się w każdy czwartek w parafialnym Kościele MBNP w Boryszewie o godz. 18.00. Kontakt: 793 719 425

ROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE


DZIEŃ 38 

STAJĄC SIĘ CHRZEŚCIJANINEM ŚWIATOWEJ KLASY

I rzekł do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony". (Mk. 16, 15)

Wielki nakaz misyjny to nakaz otrzymany przez każdego z nas. Masz możliwość wyboru? albo staniesz się chrześcijaninem światowej klasy albo chrześcijaninem zeświecczonym. Chrześcijanie zeświecczeni spoglądają ku Bogu głownie przez pryzmat osobistych korzyści. Są zbawieni, ale egocentrycznie skupieni na sobie. Przepadają za chrześcijańskimi koncertami i seminariami na temat chrześcijańskiego wzrostu, ale nigdy nie zobaczymy ich na szkoleniach z dziedziny służby, ponieważ to ich po prostu nie interesuje. Ich modlitwy dotyczą własnych potrzeb, własnych błogosławieństw i własnego szczęścia. To wiara typu ?najpierw ja?, a wyznający ją ludzie stale poszukują odpowiedzi na pytanie: "Jak Bóg mógłby jeszcze bardziej uprzyjemnić moje życie". Zamiast pozwolić Bogu by się nimi posługiwał do celów ewangelizacyjnych, chcą Boga używać do własnych celów. W przeciwieństwie do nich chrześcijanie światowej klasy wiedzą, że zostali zbawieni, by służyć. Z utęsknieniem oczekują na otrzymanie od Boga osobistych zadań i fascynuje ich fakt, że Bóg się nimi posługuje. Ich radość, ufność, śmiałość i entuzjazm są czymś zaraźliwym, ponieważ wiedzą, że mają wpływ na otaczający ich świat. Którym z tych dwóch rodzajów chrześcijan ty chcesz być? Gdy Jezus powiedział swoim uczniom, by szli na cały świat i głosili wszystkim Dobrą Nowinę, to ta garstka ubogich ludzi z Bliskiego Wschodu poczuła się dość zakłopotana. Jak mieli wyruszyć "pieszo" Czy może dosiąść osłów lub wielbłądów? To były jedyne możliwe środki transportu. Dzisiaj możemy przemieszczać się samolotami, pociągami, autobusami czy samochodami. Tak w ogóle, to ten świat jest całkiem niewielki i do tego z każdym dniem jeszcze bardziej się kurczy. Dla zwyczajnych, zaangażowanych w służbę chrześcijan, możliwości włączenia się w krótkoterminowe działania misyjne są dziś dosłownie nieograniczone. W erze Internetu świat stał się jeszcze mniejszy. Poczta elektroniczna dociera już nawet do odległych wiosek, więc żeby rozmawiać o Bogu z ludźmi z innego krańca świata, nie musimy nawet wychodzić z domu. Nigdy dotąd nie było tak dobrych warunków do spełnienia nakazu ewangelizowania całego świata. Barierą nie są już odległości, koszty czy odpowiednie środki transportu. Jedyną przeszkodą jest sposób naszego myślenia. Być stać się chrześcijanami światowej klasy, potrzebujemy przemiany umysłu. Nasz punkt widzenia i postawy muszą ulec zmianie. 

SPOSÓB MYŚLENIA CHRZEŚCIJANINA ŚWIATOWEJ KLASY

 Przejdź od myślenia skupionego a sobie do myślenia o innych. Nie myślcie wyłącznie o własnych sprawach, lecz interesujcie się też innymi ludźmi. Taka wewnętrzna metamorfoza jest oczywiście trudna, ponieważ człowiek z natury jest pochłonięty sobą, a prawie każda reklama zachęca nas dzisiaj do myślenia głównie o sobie. Jedynym sposobem odwrócenia tego zjawiska jest nieustanna zależność od Boga. Na szczęście On nie pozostawia nas w naszej walce na pastwę losu. Bóg dał nam Swojego Ducha Świętego, który nas nieustannie wspiera. Zacznij prosić Ducha Świętego, by pomagał ci myśleć o duchowych potrzebach innych ludzi za każdym razem, gdy z nimi rozmawiasz. 

Przejdź od myślenia lokalnego do myślenia globalnego. Bóg jest Bogiem całego świata i troszczy się o ludzi na całej ziemi. ? Bóg tak ukochał świat, że ..? Modlitwa to najważniejsze narzędzie twojej misji wobec świata. Ludzie mogą odrzucić twoją miłość lub poselstwo, jakie masz im do przekazania, ale są bezbronni wobec twoich modlitw. Tak jak wchodząca w skład arsenałów wojskowych rakieta dalekiego zasięgu, modlitwa może dosięgnąć serca osoby, która jest od ciebie dziesięć metrów jak i dziesięciu tysięcy kilometrów. O co powinieneś się modlić? Biblia mówi , byś modlił się o okazje do składania świadectwa, o odwagę w mówieniu, o tych, którzy mają uwierzyć, o szybkie rozchodzenie się Bożego przesłania. Powinieneś też modlić się o więcej misjonarzy i innych zaangażowanych w "światowe żniwa". 

W Dziejach Apostolskich Jezus daje nam przykład służby misyjnej? ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi? Przejdź od myślenia kategoriami ?tu i teraz? do myślenia kategoriami wieczności. 
By jak najlepiej wykorzystać swój czas na ziemi, musisz patrzeć na świat z perspektywy wieczności. To powstrzyma cię od wyolbrzymiania rzeczy błahych i pomoże rozróżnić między tym, co wydaje się pilne, a tym, co ma rzeczywiście wieczne i ostateczne znaczenie. Kierujmy swój wzrok nie na to co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Ponieważ to, co widzialne, jest tymczasowe, lecz to, co niewidzialne, jest wieczne. 

Wiele rzeczy, na które obecnie marnujemy naszą energię, za rok nie będzie dla nas już ważne, więc o ile bardziej stracą one na znaczeniu w wieczności!. Czym są rzeczy, które blokują ci drogę do misji.? Co powstrzymuje cię przed tym, by być chrześcijaninem światowej klasy? Odrzuć wszystko, co zwalnia twój bieg lub cię zatrzymuje. Jezus mówi, byśmy gromadzili nasze skarby w niebie. Bogactwa nie zabierzesz ze sobą do nieba. Odwróć się od znajdywania wymówek do odkrywania kreatywnych sposobów wypełniania swojej misji. Jeśli tylko jesteś chętny działać, zawsze znajdziesz a to sposób i organizację, które mogą ci w tym pomóc. Niezależnie, czy była to Sara przekonana, iż jest w zbyt podeszłym wieku, by Bóg mógł się nią posłużyć czy Jeremiasz twierdzący, iż jest zbyt młody, Bóg zawsze odrzucał tego typu wymówki? Ty zaś przepasz biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich. Bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię (zwyciężyć), gdyż Ja jestem z tobą- wyrocznia Pana - by cię ochraniać.( Jr. 1, 17-19) 
 Być może uważasz, że do zaangażowania się potrzebne jest specjalne, osobiste powołanie od Boga i cały czas czekasz a jakieś nadnaturalne uczucie lub niezwykłe doświadczenie. Bóg jednak nieustannie powtarza swe wezwanie adresowane do wszystkich wierzących. Wszyscy jesteśmy powołani do realizowania Bożych celów dla naszego życia. Jeśli chcesz być podobny do Jezusa, musisz mieć takie serce dla świata jak On. Nie możesz poprzestać na tym, że wystarczy, iż twoja rodzina przyjęła Chrystusa. Wielkie polecenie misyjne dotyczy wszystkich wierzących i spełnianie go w twoim indywidualnym zakresie stanowi tajemnicę życia, które ma sens. 
Kreator www - przetestuj za darmo