KATOLICKA ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM SOCHACZEW - BORYSZEW
ZAPRASZAMY w niedziele 14 stycznia 2024 do Kościoła MBNP w Sochaczewie. O godz. 18.00 odbędzie się Msza z modlitwą o uzdrowienie - ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY wszystkich zainteresowanych na spotkania Odnowy w Duchu Świętym, które odbywają się w każdy czwartek w parafialnym Kościele MBNP w Boryszewie o godz. 18.00. Kontakt: 793 719 425

ROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE


DZIEŃ 22 

PRZEZNACZONY, BY STAĆ SIĘ JAK CHRYSTUS

Niech zagłębią się w Nim wasze duchowe korzenie i z Niego czerpią swój pokarm. Starajcie sę wzrastać w Panu, bądzcie mocni i gorliwi w prawdzie, którą poznaliście. Niech wasze życie przepełnia radość i wdzięczność za wszystko, co uczynił.

PRZEZNACZENI, BY UPODABNIAĆ SIĘ DO CHRYSTUSA 

Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był Pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał - tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił- tych też obdarzył chwałą. ( Rz. 8, 28-30)

Zostaliśmy stworzeni, by upodobnić się do Chrystusa.
Od samego początku Bóg chciał nas uczynić podobnymi do Chrystusa do Jego Syna. Do tego jesteśmy przeznaczeni i to jest jednym z trzech głównych celów naszego życia. Swój zamiar Bóg ogłosił w czasie aktu stworzenia; 'Potem rzekł Bóg; Uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo".

Spośród wszystkich istot jedynie człowiek został stworzony na Boże podobieństwo. To wielki przywilej, który nadaje nam godność. Nie możemy dokładnie wiedzieć, co to znaczy być podobnym do Boga, bo Bóg jest wielki i niezmierzony, ale znamy najważniejsze aspekty tego podobieństwa; tak jak Bóg, jesteśmy istotami duchowymi- nasz duch jest nieśmiertelny i przeżyje nasze ziemskie ciała, jesteśmy obdarzeni intelektem- możemy myśleć, rozumować i rozwiązywać problemy; tak jak Bóg pragniemy relacji z innymi- umiemy dawać i przyjmować prawdziwą miłość, mamy też w sobie wrodzoną świadomość moralną - potrafimy odróżniać dobro od zła, co czyni nas odpowiedzialnymi przed Bogiem. 

Biblia mówi, że wszyscy, nie tylko wierzący, mają w sobie coś z obrazu Boga i dlatego zarówno morderstwo, jak i aborcja są rzeczami złymi. Jednak obraz ten jest niepełny i został uszkodzony oraz zniekształcony przez grzech. Dlatego Bóg posłał Jezusa z misją odtworzenia w nas podobieństwa do Boga, które utraciliśmy. 

Jak wygląda pełny "obraz i podobieństwo" Boga? Tak jak Jezus Chrystus, On jest widzialnym obrazem niewidzialnego Boga. 

Do opisania rodzinnego podobieństwa często używamy powiedzenia; "Jaki ojciec, taki syn" Kiedy ludzie dostrzegają w moich dzieciach podobieństwo do mnie, to jest mi przyjemnie . Bóg również chce, by Jego dzieci nosiły w sobie jego podobieństwo i były Jego odbiciem. " Zostaliście stworzeni, by być jak Bóg, to znaczy naprawdę świętymi i sprawiedliwymi' 

Pozwól, że coś ci wyjaśnię; Nigdy nie staniesz się Bogiem . Jeśli myślisz inaczej, to znaczy, że zostałeś zwiedzony przez szatana. On obiecał Adamowi i Ewie , ze kiedy posłuchają jego rady, to staną się jak bogowie. Rzecznicy różnych religii oraz filozofii ruchu New Age nadal głoszą to odwieczne kłamstwo, że jesteśmy istotami boskimi lub że możemy zostać bogami.
To pragnienie stania sie bogiem uwidacznia się w nas zawsze, gdy próbujemy rządzić okolicznościami, w których żyjemy i decydować o naszej przyszłości oraz o ludziach wokół nas. Jednak jako stworzenie nigdy nie staniesz się STWORZYCIELEM. 
Bóg nie chce, byś stał się bogiem, ale byś był podobny do Boga- przyjął Jego wartości, postawę i charakter. "Przyjmijmy zupełnie nowy styl życia, życia podporządkowanego Bogu, odnowionego wewnętrznie i mającego wpływ na wasze postępowanie, a Bóg będzie w was kształtował swój charakter". 
Ostatecznym Bożym celem dla twojego życia na ziemi nie jest dostatek i wygoda, ale kształtowanie charakteru. On chce, byś wzrastał duchowo i stawał się podobnym do Chrystusa. Upodabnianie się do Chrystusa nie oznacza utraty osobowości czy bycia zaprogramowanym umysłowo. Bóg uczynił nas istotami unikalnymi i na pewno tej wyjątkowości nikomu z nas nie chce odebrać. Bycie takim jak Chrystus polega na przemianie charakteru, a nie osobowości. ( Kazanie na Górze, list do Galatów, owoce Ducha Świętego)

Wielu chrześcijan mylnie interpretuje daną przez Jezusa obietnicę 'życia w obfitości' jako cieszenie się doskonałym zdrowiem, wygodnym stylem życia, nieustającym uczuciem szczęścia, całkowitym spełnieniem marzeń i natychmiastowym uwolnieniem od problemów dzięki wierze i modlitwie. Jednym słowem, od chrześcijańskiego życia oczekuje się, że będzie łatwe. Spodziewamy się nieba na ziemi. 
Taka postawa skupiona na własnych potrzebach każe traktować Boga jak złotą rybkę, która istnieje po to, by służyć zaspokajaniu naszych potrzeb. Jednak Bóg nie jest na twoich usługach i jeśli skłonisz się ku koncepcji, że życie powinno być przyjemne, to albo się srodze rozczarujesz, albo będziesz zaprzeczał istnieniu rzeczywistości, w której żyjesz. 
Nigdy nie zapominaj, że to nie ty jesteś najważniejszy w życiu! Istniejesz dla Bożych celów, a nie odwrotnie. 

DZIAŁANIE BOŻEGO DUCHA W TOBIE

Kształtowanie charakteru podobnego do Chrystusa jest zadaniem Ducha Bożego. Biblia mówi; 'Gdy działa w nas Duch Boży, stajemy sie coraz bardziej do Niego podobni i w jeszcze większym stopniu jesteśmy odbiciem Jego chwały' Tylko Duch Święty ma moc dokonać zmian, których Bóg chce w naszym życiu.'Bóg działa w nas, dając nam pragnienie słuchania Go i moc czynienia tego, co dla Niego miłe' 
Kiedy wspominamy Ducha Świętego, wielu myśli od razu o nadnaturalnych manifestacjach i emocjonalnym pobudzeniu. Jednak w większości przypadków Duch Swięty wnika w nasze życie w taki sposób, że nie jesteśmy nawet tego świadomi, a nasze zmysły nie są w stanie tego zarejestrować. On często przemawia do nas przez łagodny szept.
Podobieństwa do Chrystusa ie osiąga się przez zwykłe naśladownictwo, ale ale poprzez pozwolenie Mu, by w nas zamieszkał i żył. ' Bo to jest tajemnica; Chrystus żyjący w nas' Jak to się dokonuje w naszym życiu? Poprzez wybory, jakich dokonujemy. W konkretnych sytuacjach decydujemy się na właściwe działanie i ufamy, że Duch Święty da nam moc, miłość, wiarę i mądrość, by ten zamiar wprowadzić w życie. Ponieważ Duch Świety mieszka w nas, to te rzeczy są zawsze dostępne dla tych, którzy o nie proszą.
Powinniśmy współdziałać z Duchem Świętym.
Duch Swięty okazuje swą moc w momencie, gdy my wykonujemy krok wiary. Nasze posłuszeństwo sprawia, że wyzwala się Boża moc, która zaczyna działać w naszym życiu. 
Bóg oczekuje, że do nas będzie należał pierwszy krok. Nie czekajmy, aż staniemy się potężni i pewni siebie. Podążajmy do przodu mimo słabości i czyńmy to, co do nas należy, bez względu na obawy i odczucia. Tak właśnie odbywa się współdziałanie z Duchem Świętym i w ten sposób kształtuje się nasz charakter. 
Podczas gdy nasze wysiłki nie mają wpływu na zbawienie, to jednak od nich zależy nasz duchowy wzrost. Nowy Testament przynajmniej w ośmiu miejscach mówi, byśmy "dokładali wszelkich starań", aby stawać się coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. Nie możesz być biernym i czekać, aż coś się samo zdarzy. 

By nas formować, Bóg używa swojego Słowa, ludzi i okoliczności. Słowo Boże udostępnia nam prawdę potrzebną do wzrostu. Ludzie wierzący zapewniają nam wsparcie, a okoliczności tworzą warunki do upodobniania się do Chrystusa . Jeśli rozważasz i wprowadzasz w czyn Słowo Boże, utrzymujesz żywe kontakty z innymi wierzącymi i uczysz się ufać Bogu w trudnych okolicznościach, to możesz być pewien, że coraz bardziej upodabniasz się do Jezusa.
Wielu uważa, że do duchowego wzrostu potrzebujemy jedynie studiowania Biblii i modlitwy. Jednak obie te rzeczy, mimo całej swej doskonałości, nie wystarczą do zmiany wszystkiego, co w naszym życiu niedomaga. Bóg posługuje się ludzmi . On zwykle woli działać poprzez nich niż dokonywać cudów, ponieważ chce, byśmy tworząc z nimi więz, byli od siebie nawzajem zależni.
Dochodzenie do duchowej dojrzałości nie jest indywidualnym poszukiwaniem , dokonywanym w pojedynkę! Nie da się osiągnąć Chrystusowego podobieństwa, pozostając w oddzieleniu od innych chrześcijan. Musimy być wśród ludzi i współdziałać z nimi. Potrzebujemy być częścią kościoła oraz lokalnej społeczności. Dlaczego?. Dlatego, że prawdziwa duchowa dojrzałość polega na uczeniu się kochać tak jak kochał Jezus i że nie można być podobnym do Niego bez utrzymywania relacji z innymi. Pamiętajmy- duchowa dojrzałość bierze się z miłości do Boga i ludzi. 

Stawanie się podobnym do Chrystusa to długi i powolny proces wzrostu. Duchowej dojrzałości nie osiąga się od razu, ani automatycznie; jest ona stopniowym, postępującym procesem rozwoju, który potrwa do końca naszego życia. 

Wiele zamieszania w chrześcijańskim życiu wynika z lekceważenia prawdy, że Bóg najbardziej zainteresowany jest kształtowaniem naszego charakteru. Martwimy się, gdy Bóg milczy w pewnych sprawach, o które się modlimy, na przykład w sprawie wyboru wykształcenia czy drogi zawodowej. Prawda jest taka, że istnieje wiele prac i zawodów, które mogą być objęte Bożą wolą dla naszego życia. Bóg jest zainteresowany tym, byśmy wszystko robili w taki sposób, jakby to czynił Jezus.

Boga o wiele bardziej obchodzi to, kim jesteśmy, niż to, co czynimy. Jesteśmy istotami ludzkimi, a nie ludzkimi uczynkami. Bóg bardziej iteresuje się twoim charakterem niż karierą, ponieważ do wieczności zabierzesz ze sobą charakter, a nie karierę. 

By skoncentrować się na uopdabnianiu się do Jezusa, musimy podejmować wybory nie zgodne z wzorcami tego świata. Jeśli będziemy postępować inaczej, to nie uczynki, jak; przyjaciele, ludzkie autorytety, rodzice, współpracownicy oraz wartości lansowane w naszym kręgu kulturowym zaczną urabiać nas na swoje podobieństwo.
 
Jezus nie umarł na krzyżu, byś mógł prowadzić wygodne i beztroskie życie. Jego cel sięga daleko głębiej; On chce, byś stał się jak On, zanim zabierze cię do nieba.
 
============================================================================

Pytanie do rozważania

 W których sferach mojego życia dzisiaj mógłbym prosić Ducha Świętego o moc potrzebną do stawania się podobnym do Jezusa?
Kreator www - przetestuj za darmo