KATOLICKA ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM SOCHACZEW - BORYSZEW
- ZAPRASZAMY na Mszę Świętą z modlitwą o uzdrowienie. Msza odbędzie się w niedziele 09 stycznia 2022r. w parafialnym Kościele MBNP w Boryszewie o godz. 18.00. -ZAPRASZAMY-
ZAPRASZAMY wszystkich zainteresowanych na spotkania Odnowy w Duchu Świętym, które odbywają się w każdy czwartek w parafialnym Kościele MBNP w Boryszewie o godz. 18.00. Kontakt: 793 719 425

ROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE


DZIEŃ 10 Sobota 22-02-2013
ISTOTA UWIELBIENIA
Poświęć się Bogu...
Poddaj Mu całego siebie, by mógł cię używać do właściwych celów.

Istotą uwielbienia jest poddanie. Poddanie nie jest pojęciem ani popularnym, ani lubianym, prawie tak samo jak uległość. Przywodzi nam na myśl utratę wbrew naszej woli czegoś cennego, a nikt nie chce być osobą pokonaną czy taką, która straciła kontrolę nad swoim losem. Poddanie wywołuje niemiłe skojarzenia związane z przyznaniem się do porażki na polu bitwy, przegraniem meczu lub konkursu czy uznaniem wyższości kogoś silniejszego. W dzisiejszej zorientowanej na rywalizację kulturze wpaja się nam, byśmy nigdy się nie poddawali, dlatego o poddawaniu niewiele słyszymy. O ile zwycięstwo jest dla nas wszystkim, to poddanie jest czymś nie do przyjęcia. Jednak poddanie się Bogu jest po prostu istotą uwielbienia, naturalną reakcją na wspaniałą Bożą miłość i miłosierdzie. Oddajemy Mu siebie nie ze strachu czy obowiązku, lecz z miłości, jaką Go darzymy- "bo On pierwszy pokochał nas". Święty Paweł w listach do Rzymian wzywa nas, abyśmy w uwielbieniu ofiarowali Bogu całe swoje życie Prawdziwe uwielbienie - sprawianie Bogu przyjemności - ma miejsce wtedy, gdy całkowicie Mu się poddamy.Poddanie się Bogu to jest to, o co chodzi w uwielbieniu.Ten osobisty akt poddania się możemy różnie nazwać; uznanie Jezusa jako Pana swego życia, wzięcie swojego krzyża, umieraniem dla swojego "ja" czy otwarciem się na Ducha Świętego.Ważne jest jednak, czy to robisz, a nie jak to nazwiesz. Bóg chce twojego życia i to całego. Nie satysfakcjonuje Go 99%. 

CZY MOŻEMY UFAĆ BOGU.

Zaufanie jest podstawowym elementem poddania. Nie podporządkujemy się Bogu, zanim Mu nie zaufamy, ale nie jesteśmy w stanie Mu ufać, jeśli Go bliżej nie poznamy. Obawy utrudniają nam poddanie się, jednak jak mówi Biblia "to miłość usuwa wszelki lęk".
Im bardziej sobie uświadamiamy, jak Bóg nas kocha, tym łatwiej przychodzi poddanie MU się. Skąd możesz wiedzieć,że Bóg cię kocha? On daje ci wiele dowodów; mówi, że cię kocha, nigdy nie spuszcza cię z oczu, troszczy się o każdy szczegół twojego życia, ma dobry plan dla twojego życia, przebacza ci i w miłości wobec ciebie jest niezwykle cierpliwy. Bóg kocha cię bezgranicznie i bardziej niż możesz to sobie wyobrazić. Największym dowodem i wyrazem tego jest ofiara, jaką poniósł za nas Syn Boży Jezus Chrystus " Bóg dowodzi swojej miłości do nas tak, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł." Jeśli chcesz wiedzieć, jak wiele dla Boga znaczysz, wyobraż sobie Jezusa z ramionami rozciągniętymi na krzyżu, mówiącego;" 

TAK BARDZO CIĘ KOCHAM! WOLĘ UMRZEĆ NIŻ ŻYĆ BEZ CIEBIE

Bóg nie jest okrutnym nadzorcą niewolników ani tyranem, który posługuje się siłą, by nas sobie podporządkować. On nie próbuje robić czegoś wbrew naszej woli, lecz zachęca nas, byśmy dobrowolnie poświęcili Mu życie. Bóg jest uosobieniem miłości i wyzwolenia, dlatego poddanie Mu się niesie wolność, a nie zniewolenie. Gdy całkowicie oddamy Mu swoje życie, przekonamy się, że jest On wybawcą, a nie tyranem, bratem, a nie szefem; przyjacielem, a nie dyktatorem.

UZNAJĄC WŁASNE OGRANICZENIA.

Inną przeszkodą do całkowitego poddania się Bogu jest nasza duma. Nie lubimy przyznawać się, że jesteśmy tylko stworzeniem i że nie o wszystkim w naszym życiu decydujemy. To najstarsza pokusa;"stanięcie się jak Bóg" . Pragnienie, by w pełni o sobie stanowić, jest przyczyną wielu stresów w naszym życiu. Nikt z nas nie jest Bogiem i nigdy nie będzie. Jesteśmy i pozostaniemy ludzmi. Gdy ktoś próbuje być Bogiem, to czeka go taki koniec, jaki spotkał szatana, który kiedyś zapragnął tego samego. 
Gdy napotykamy własne ograniczenia, często reagujemy złością, gniewem czy też oburzeniem. Chcemy być wyżsi( lub niżsi), bardziej inteligentni i uzdolnieni,silniejsi, piękniejsi i bogatsi. Chcemy takimi być, wszystko to mieć i tyle móc, a kiedy to się nie spełnia , tracimy nerwy. Ponadto, gdy zauważamy, że Bóg dał innym cechy, których my nie posiadamy, pojawia się w nas zazdrość, zawiść i rozczulanie się nad sobą. 

CO TO ZNACZY PODDAĆ SIĘ.

Poddanie się Bogu nie jest efektem biernej rezygnacji czy wymówką dla lenistwa. Nie jest też pogodzeniem się z każdym istniejącym stanem rzeczy. Może ono oznaczać coś dokładnie przeciwnego, np; poświęcenie swojego życia lub znoszenie cierpienia w celu zmiany czegoś, co wymaga zmiany. Bóg często wzywa poddanych Mu ludzi do walki w Jego imieniu.Poddanie się Bogu nie jest dla tchórzy ani ludzi, którzy pozwalają sobą pomiatać. Nie oznacza też odrzucenia racjonalnego myślenia. . Poddanie nie oznacza tłamszenia swojej osobowości . Bóg chce, byś używał swojej unikalnej osobowości. Gdy zwracam się do Chrystusa i poddaję się Jego osobowości, wtedy moja własna osobowość zaczyna być bardziej prawdziwą i odrębną niż do tej pory. 
O tym, czy jesteśmy poddani Bogu dowiesz się wtedy, gdy uwierzysz, że On zrobi to, co obiecał i nie będzie próbował manipulować innymi, narzucać swoich rozwiązań czy kontrolować sytuację.Zostaw sprawy Bogu, a On będzie działał. Nie zawsze musisz wszystkim kierować. Biblia mówi" Zdaj się na Pana i cierpliwie na Niego czekaj" Zamiast czynić więcej wysiłków, bardziej ufaj. Na to, czy jesteś poddany Bogu , będzie też wskazywał fakt, że nie bronisz się usilnie, gdy spotka cię krytyka. 
Poddane serce ujawnia się najlepiej w relacjach z innymi ludzmi. Gdy jesteś poddany Bogu, nie starasz się już dominować, nie domagasz się swoich praw i nie uważasz się za całkowicie samowystarczalnego.
Dla większości ludzi sferą, którą najtrudniej przychodzi im poddać, są pieniądze . wielu myśli "chcę żyć dla Boga, ale chcę też zarabiać tyle, by mi na wszystko starczało i mieć kiedyś przyzwoitą emeryturę". Emerytura nie jest celem życia poddanego Bogu, ponieważ może odciągnąć nasze myśli od Niego i Jego planów " nie możecie służyć i Bogu i mamonie" oraz "tam gdzie jest twój skarb, tam też będzie twoje serce"
Prawdziwe poddanie się polega na tym, że jeśli jakiś problem, cierpienie, choroba czy ciężka sytuacja są potrzebne do urzeczywistnienia się Bożych celów i Jego chwały w życiu naszym lub kogoś innego, to wtedy prosimy Go, by te rzeczy dopuścił. Niełatwo jest jednak osiągnąć taki poziom dojrzałości.W przypadku Jezusa ostateczne poddanie się Bożemu planowi było na tyle ciężkie, że kiedy się modlił w ogrodzie Getsemane, na Jego ciele pojawił się krway pot. Poddanie się Bogu to ciężka praca.W naszym przypadku oznacza ono zaciętą walkę z naszą egocentryczną naturą.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO WYNIKAJĄCE Z PODDANIA

Biblia mówi wyrażnie o korzyściach, jakie odnosimy, gdy całkowicie poddajemy swe życie Bogu. Po pierwsze, doświadczamy pokoju;Po drugie, doświadczamy wolności ,;Po trzecie;, doświadczamy Bożej mocy w naszym życiu. Natrętne pokusy i nierozwiązywalne problemy można pokonać, kiedy powierzymy je Chrystusowi. 

NAJLEPSZY SPOSÓB NA ŻYCIE.

Każdy w końcu poddaje się komuś lub ulega czemuś. Jeśli nie ulegniesz Bogu, to ulegniesz opiniom lub oczekiwaniom innych, dasz się podporządkować pieniądzom, pozwolisz, by zawładnął tobą gniew, obawy, duma, żądze lub po prostu własne "ja"Masz wolny wybór w decydowaniu o tym, komu lub czemu się poddasz, ale nie będziesz wolny od konsekwencji tych decyzji " Jeśli nie poddasz się Chrystusowi, to tym, czemu sie poddasz, może być tylko chaos"
Poddanie się Bogu nie jest najlepszym sposobem życia, ale jedynym sposobem życia. Nic innego nie zdaje egzaminu. Wszystkie inne opcje prowadzą do frustracji, rozczarowania i samozniszczenia. Niekiedy potrzeba wielu lat, by w końcu odkryć, że największą przeszkodą w przeżywaniu Bożych błogosławieństw nie byli inni, lecz my sami- nasz upór, nieokiełznana duma i osobiste ambicje. Nie możemy realizować Bożych planów dla naszego życia, jeśli skupiamy się na własnych planach.
Jeśli Bóg ma w tobie dokonać wielkich zmian, to musisz zacząć właśnie od tego. Po prostu oddaj to wszystko Bogu; twój brak spełnienia z przeszłości, obecne problemy przyszłe ambicje, obawy, marzenia, słabości. nawyki, urazy i rzeczy niedokończone. Posadz Jezusa na fotelu kierowcy swojego życia i przekaż Mu swoje życie. Prowadzony przez Jezusa, będziesz w stanie poradzić sobie ze wszystkim. 
Moment, w którym Paweł poddał życie Bogu, nastąpił podczas jego podróży do Damaszku, po tym, jak padł na ziemię pod wpływem oślepiającej jasności. Jeśli chodzi o nas, Bóg stara się zwracać na siebie naszą uwagę raczej mniej drastycznymi metodami. Niezależnie od tego, poddanie się nigdy nie jest jednorazowym wydarzeniem.Paweł powiedział "moje ja umiera każdego dnia"
Kiedy postanowisz prowadzić życie całkowicie poddane Bogu, twoja decyzja będzie poddawana próbom.. Niekiedy będzie to oznaczało wykonywanie uciążliwych, niepopularnych, kosztownych czy nawet pozornie niewykonalnych zadań. Często okaże się, że będziesz robił coś odwrotnego niż wydaje ci się, że powinieneś robić.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PYTANIE DO ROZWAŻANIA

Jakiej dziedziny swojego życia nie potrafię poddać Jezusowi?
Kreator www - przetestuj za darmo