KATOLICKA ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM SOCHACZEW - BORYSZEW
- ZAPRASZAMY na Mszę Świętą z modlitwą o uzdrowienie. Msza odbędzie się w niedziele 09 stycznia 2022r. w parafialnym Kościele MBNP w Boryszewie o godz. 18.00. -ZAPRASZAMY-
ZAPRASZAMY wszystkich zainteresowanych na spotkania Odnowy w Duchu Świętym, które odbywają się w każdy czwartek w parafialnym Kościele MBNP w Boryszewie o godz. 18.00. Kontakt: 793 719 425

ROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE


DZIEŃ 36
POWOŁANI DO SPEŁNIANIA MISJI

Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest Prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś a świat, tak i Ja ich na świat posyłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich. ( Jan 17, 14-19)

Najważniejszą rzeczą jest, bym wykonał swą misję, to jest dzieło, które zlecił mi Jezus. Zostałeś powołany do pełnienia misji. Bóg działa w całym świecie i chce, byś się do Jego działań przyłączył. To zadanie nazywa się misją. Bóg chce, byś pełnił służbę zarówno w Kościele, czyli ciele Chrystusa, jak i podjął się misji świecie, w którym żyjesz. Twoja służba jest usługiwaniem Bożym dzieciom, a misja jest tym, co dajesz z siebie niewierzącym. 

Fakt, że jesteś chrześcijaninem, jest równoznaczny z tym, że zostałeś posłany do świata w charakterze reprezentanta Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział: "Tak jak Ojciec posłał mnie, Tak i Ja was posyłam". Jezus jasno pojmował swą życiową misję na ziemi. Mając dwanaście lat, powiedział: "Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca mego, Ja być muszę", a dwadzieścia jeden lat później, umierając na krzyżu, rzekł: "Dokonało się". Te dwa stwierdzenia, niczym okładki księgi, wyznaczają ramy dobrze przeżytego życia, życia które jest świadome celu. Jezus wypełnił misję, którą powierzył Mu Ojciec. Misja, którą Jezus wykonał na ziemi, jest teraz naszą misją, ponieważ stanowimy Jego ciało. To, co On uczynił w ciele fizycznym, my mamy kontynuować jako Jego ciało duchowe, czyli Kościół. Czym jest misja? Misja to przedstawianie ludzi Bogu! Biblia mówi: "Chrystus zmienił nas z wrogów w przyjaciół i powierzył nam zadanie zachęcania ludzi, by stali się również Jego przyjaciółmi". Bóg chce wybawić ludzi z mocy szatana i pojednać się z nimi. Z chwilą gdy do Niego zaczęliśmy należeć, Bóg chce posługiwać się nami w celu pozyskania (przyprowadzenia) ludzi do Niego. On zbawia nas i wysyła nas do nich. ?Zostaliśmy wysłani, by mówić w imieniu Jezusa?. Jesteśmy wysłannikami Bożej miłości i zwiastunami Jego celów dla Jego świata. 

ZNACZENIE TWOJEJ MISJI

 Wypełnianie twojej życiowej misji na ziemi stanowi jedną z podstaw życia dla Bożej chwały. Twoja misja jest kontynuacją misji Jezusa a ziemi. Jako naśladowcy Chrystusa mamy przejąć to, co On rozpoczął. 
Jezus wzywa nas, byśmy nie tylko przyszli do Niego, ale też abyśmy w Jego imieniu poszli do innych. Twoja misja jest na tyle ważna, że Jezus mówił wielokrotnie ? Naprawdę bardzo mi zależy, byście zrozumieli potrzebę misji? W swoim Wielkim Misyjnym Poleceniu Jezus powiedział: "Idźcie do wszystkich narodów i czyńcie je moimi uczniami. Chrzcijcie je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je wszystkiego, co wam przekazałem". To zadanie zostało powierzone każdemu naśladowcy Jezusa, nie tylko kapłanom i specjalnie przeszkolonym misjonarzom. Ono pochodzi od Jezusa i nie pozostawia nam żadnej alternatywnej możliwości. Powyższe słowa Jezusa nie są Jego Wielką Misyjną Sugestią. Jeśli należysz do Bożej rodziny, to twoja misja jest twoim obowiązkiem. Zlekceważenie jej oznacza nieposłuszeństwo Bogu. Być może nie zdawałeś sobie dotąd sprawy, że Bóg czyni cię odpowiedzialnym za niewierzących, którzy żyją wokół ciebie. Biblia mówi: "Musicie ich ostrzegać, by mogli zachować swe życie. Jeśli nie będziecie upominać zagubionych ludzi, by zeszli ze złej drogi, to pomrą w swych grzechach. A Ja uczynię was odpowiedzialnymi za ich śmierć". Być może jesteś jedynym chrześcijaninem, którego pewne osoby będą mogły poznać w swoim życiu i dlatego twoją misją jest podzielenie się z nimi wieścią o Jezusie. Twoja misja to wspaniały przywilej. 

Chociaż fakt bycia posłanym przez Boga wiąże się z wielką odpowiedzialnością, to jest on dla nas również wielkim wyróżnieniem i honorem. Apostoł Paweł powiedział: "Bóg dał nam też przywilej zachęcania ludzi, by skorzystali z Jego dobroci i pojednali się z Nim?". Twoja misja niesie ze sobą dwa wspaniałe przywileje: pracę z Bogiem oraz reprezentowanie Go. Stajesz się Bożym partnerem w tworzeniu Jego królestwa. Jezus zabezpieczył nasze zbawienie, przyjął nas do swojej rodziny, obdarzył nas swoim Duchem, a następnie uczynił nas swoimi przedstawicielami w świecie. Mówienie innym, jak mogą otrzymać życie wieczne, jest najważniejszą rzeczą, jaką możesz dla nich zrobić . Jeśli twój znajomy miałby raka czy AIDS, a ty znałbyś lekarstwo, to nieprzekazanie mu tej bezcennej informacji miałoby wszelkie znamiona zbrodni. Czymś jeszcze gorszym jest nieujawnienie prawdy o przebaczeniu, prawdziwym celu życia, Bożym pokoju czy wiecznym życiu. Jesteśmy w posiadaniu największej ?rewelacji? w całej historii świata i przekazywanie jej innym, jest największą przysługą, jaką możemy im wyświadczyć. 

Jednym z problemów chrześcijan "okrzepłych w wierze" jest to, że zapominają, jak beznadziejne było ich życie bez Chrystusa. Musimy pamiętać, że wszyscy ludzie, nawet gdy robią wrażenie zadowolonych z życia, Upajają się sukcesem czy wydają się, jakby byli "urodzeni w czepku", bez Chrystusa są beznadziejnie zagubieni i skazani na wieczne oddzielanie od Boga. Biblia mówi: "W nikim innym(poza Chrystusem) nie ma zbawienia". Każdy potrzebuje Jezusa. 

Twoja misja ma znaczenie o wiecznym wymiarze. Ona będzie miała wpływ na to, gdzie niektórzy ludzie znajdą się w wieczności, dlatego jest ważniejsza niż jakakolwiek kariera, dokonania czy prywatne cele, jakie zamierzasz w tym życiu osiągnąć. Konsekwencje twojej podjętej misji będą trwały wiecznie, natomiast konsekwencje twojej pracy zawodowej nie. Nic, co kiedykolwiek uda ci się zrobić, nie będzie miało takiej wagi, jak to, że pomagasz innym ustanowić ich wieczne relacje z Bogiem. Zegar twojej życiowej misji nieubłagalnie odmierza czas, dlatego nie opóźniaj jej o kolejny dzień. Już teraz rozpocznij dzieło pozyskiwania ludzi dla Boga. Bóg chce, byś dzielił się z innymi Dobrą Nowiną tam, gdzie jesteś. Jako student, matka, nauczyciel, sprzedawca, kierownik?.Niezależnie, co w życiu robisz, powinieneś nieustannie poszukiwać ludzi, których Bóg stawia na twojej drodze, aby przekazać im prawdę Ewangelii. Twoja misja nadaje twojemu życiu sens. Najlepszym wykorzystaniem życia jest spędzanie go na czymś, co wykroczy poza jego doczesne ramy. Prawda jest taka, że tym, co ma trwać, jest tylko Boże Królestwo. Wszystko inne osiągnie w końcu swój kres. Dlatego właśnie powinieneś prowadzić życie świadome celu- życie poświęcone oddawaniu chwały, budowaniu społeczności Bożej , duchowemu wzrostowi, usługiwaniu i wypełnianiu misji na ziemi. Skutki tych działań będą trwać na wieki. Życie ma dla mnie sens tylko wtedy, kiedy zgodnie z zadaniem postawionym mi przez Pana mogę opowiadać innym dobrą nowinę o wielkiej Bożej miłości dobroci. Zacznij rozglądać się po swoim misyjnym polu i pytaj Boga: "Panie, kogo postawiłeś na drodze mego życia, bym mówił mu o Jezusie".
Boży termin zamknięcia historii świata związany jest z wykonaniem naszej misji. W dzisiejszych czasach rośnie zainteresowanie powtórnym przyjściem Chrystusa i końcem świata. Kiedy to wszystko się wydarzy? Kiedy uczniowie chcieli rozmawiać o proroctwach, Jezus zmieniał temat i mówił im o ewangelizacji. Zależało Mu, by się skupili na swojej misji w świecie. Spekulowanie na temat dokładnych ram czasowych powrotu Jezusa jest daremnym i niedorzecznym zajęciem, gdyż Jezus powiedział: "Nikt jednak nie zna ani dnia, ani godziny, kiedy nastąpi ten koniec. Ani aniołowie, ani nawet Syn Boży, to wie jedynie Ojciec". Jeśli Jezus powiedział, że nawet On nie zna dnia ani godziny, kiedy to nastąpi, to dlaczego mielibyśmy taką wiedzę posiadać? Wiemy jednak na pewno rzecz następującą: Jezus nie powróci, zanim wszyscy, którzy z woli Bożej mieli usłyszeć Ewangelię, nie usłyszą jej. Jezus powiedział: "Dobra nowina o Bożym królestwie będzie ogłaszana po całym świecie, każdemu narodowi. Łatwo rozproszyć się i stracić z pola widzenia misję, bo szatanowi zależy na tym, byś zajmował się wszystkim, poza dzieleniem się swoją wiarą z innymi. On będzie chciał, byś robił mnóstwo dobrych rzeczy, z wyjątkiem prowadzenia innych do nieba. W momencie, gdy poważnie potraktujesz sprawę misji, możesz się spodziewać, że diabeł zacznie cię zarzucać przeróżnymi pokusami oraz nowymi i zainteresowaniami. 

JAKA JEST CENA WYPEŁNIANIA MISJI?

 Wypełnianie misji będzie wymagało od ciebie rezygnacji z twoich priorytetów i przyjęcie tych zadań, które ma dla ciebie Bóg. Bożych spraw nie da się po prostu dołączyć jako "dodatku" do swoich własnych. Tak jak Jezus, powinieneś prosić; "Ojcze, niech się dzieje Twoja wola, a nie moja". Składaj przed Nim to, co uważasz za należne sobie prawa, mów Mu o swoich oczekiwaniach, marzeniach, planach i ambicjach. Zaprzestań egoistycznych modlitw w stylu ?Panie , błogosław moje zamierzenia? i zamiast tego powiedz: ? Panie, pomagaj mi robić to, co chciałbyś Błogosławić? Daj Bogu czystą kartkę ze swoim podpisem u dołu i poproś, by wpisał tam wszystkie szczegóły Jego woli dla twojego życia. Jeśli poświecisz się wykonywaniu twojej życiowej misji bez względu na jej koszty, to będziesz doświadczał takich Bożych błogosławieństw, jakie są udziałem niewielu ludzi. Nie ma nic, czego Bóg nie uczyniłby dla mężczyzny lub kobiety, którzy poświęcili się służbie dla Bożego Królestwa. Jezus obiecał: "Chętnie da wam wszystko, czego na co dzień potrzebujecie, jeśli tylko zdecydujecie się dla Niego żyć, a Królestwo Boże stanie się główną troską".

JESZCZE JEDEN CZŁOWIEK DLA JEZUSA 

 Zachęcam cię, aby twoje życie skupiało się na służbie Bogu i drugiemu człowiekowi, aby twoje życie również skupiało się na pozyskiwaniu innych ludzi dla Chrystusa, bo nic innego nie będzie miało takiego znaczenia w wieczności, jak to. Jeśli chcesz aby Bóg posługiwał się tobą, musisz troszczyć się o to, o co i On się troszczy, A Jego najbardziej interesuje odkupienie ludzi, których stworzył. On chce, by Jego zagubione dzieci zostały odnalezione! Dla Boga nic bardziej się nie liczy, a dowodzi tego krzyż na wzgórzu Golgoty. Modlę się, żebyś nieustannie rozglądał się za tymi, których mógłbyś pozyskać dla Jezusa. Jeśli na tym się skupisz, to kiedyś, gdy staniesz przed Bogiem, będziesz mógł z radością powiedzieć: "Panie, moja misja jest zakończona". 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie do rozważania

Jakie obawy powstrzymywał mnie dotąd od wypełniania misji, do jakiej stworzył mnie Bóg? Co utrudnia mi przekazywanie innym Dobrej Nowiny?
Kreator www - przetestuj za darmo