KATOLICKA ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM SOCHACZEW - BORYSZEW
- POWSTAŁA NOWA INICJATYWA !!! Zapraszamy na Mszę św. w niedzielę 04 styczeń 2015 r. o godz. 15.00 poświęconą DZIECIOM z autyzmem, zespołem Downa.(kościół pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Boryszewie). Po mszy zapraszamy rodziców z dziećmi, do dolnego kościoła, na herbatkę i coś słodkiego :-) -ZAPRASZAMY-
- Zapraszamy do MODLITWY WSTAWIENNICZEJ - więcej w zakładce "INTENCJE" -
- 28 grudnia (niedziela) o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie warsztatowe dla małżeństw, które dobrze się mają lub które są w kryzysie. Wstęp wolny. Więcej w zakładce AKTUALNOŚCI. - ZAPRASZAMY -

Czym jest Odnowa w Duchu Świętym?

To niezwykłe, że przygoda ta powtarza się we wszystkich częściach świata. Poruszenie Ducha Świętego obejmuje wszystkie kontynenty, wszystkie warstwy społeczne, wszystkie środowiska. Rozpoczęło się w środowisku uniwersyteckim i rozszerza się na parafie i klasztory, powoli nawracają się księża i biskupi.

Przed kilku tygodniami poprosiłem papieża, aby zatwierdził mandat, który otrzymałem od papieża Pawła VI - zajęcia się sprawami Odnowy Charyzmatycznej w skali światowej. Ojciec Św. odpowiedział na to: "Potwierdzam mandat" i dodał, "mam do tego charyzmat". Zamiast nazwy "Ruch Charyzmatyczny" użył wyrażenia "Poruszenie Ducha Świętego". Moim zdaniem najwłaściwszym, odzwierciedlającym rzeczywistość, o którą chodzi, bardziej aniżeli "Odnowa Charyzmatyczna" będzie wyrażenie "Odnowa w Duchu Świętym". a to z dwóch powodów. Czytaj dalej...
IDEA ODNOWY

„Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim, zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela, lub grupy założycieli, nie ma też listy członków.
Jest to wysoce zróżnicowany zespół jednostek i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależne, na różnym etapie rozwoju i o różnorodnie rozłożonych akcentach. Te osoby i grupy łączy to samo doświadczenie. Stawiają sobie one również te same cele” (fragment preambuły Statutów Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej – ICCRS).Ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie – podobnie jak w Kościele pierwotnym – są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. Osoby te tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Łączy ich chrzest w Duchu Świętym – podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom. Czytaj dalej ...