KATOLICKA ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM SOCHACZEW - BORYSZEW
- ROZPOCZĘLIŚMY Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO). Prosimy o modlitwę w tej intencji.-
- ZAPRASZAMY na Mszę Świętą z modlitwą o uzdrowienie. Msza odbędzie się w niedziele 12 listopad 2017r. w parafialnym Kościele MBNP w Boryszewie o godz. 18.00. -ZAPRASZAMY-

AKTUALNOŚCI


REKOLEKCJE REO 2017 ZACZYNAMY!!!
 

  "Rekolekcje Odnowy życia w Duchu świętym pozwoliły
mi inaczej postrzegać ludzi, których spotykam w życiu
i przyjmować to wszystko, co daje mi Pan Bóg w świetle
Jego nieskończonej Miłości i Mądrości. Oddając życie
w Jego ręce doświadczyłam tego, że nic mi nie grozi,
bo On jest zawsze przy mnie."                       Marysia

 

   

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO) są propozycją dla Ciebie, jeśli:


 • w swoim sercu przeżywasz jakąś tęsknotę za Bogiem,
 • wydaje Ci się, że Go nie znasz, lub znasz za mało,
 • straciłeś sens swojego życia, lub pogubiłeś się w życiu.

 • Rekolekcje prowadzą do spotkania z Bogiem, który kocha, i do pogłębionej decyzji oddania się Chrystusowi jako Panu. W grupach Odnowy traktowane są jako rekolekcje inicjacyjne, przygotowujące do modlitwy o odrodzenie w Duchu Świętym. Od nich rozpoczyna się droga formacji. Są odpowiednikiem Seminarium życia w Duchu Świętym. 


  REO są dla wszystkich. Dla wątpiących i ugruntowanych religijnie, dla poszukujących Boga i sensu życia i dla tych,którym wydaje się, że się nie zagubili. Każdy ma swoją drogę odkrywania miłości Boga. REO w swej metodzie sięga apostolskiego kerygmatu. To głoszenie Dobrej Nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie.  „Bóg jest Miłością” – czym są dla Ciebie te słowa? Niewiele znaczącą formułką, hasłem reklamowym głoszonym w kościołach, czy prawdą mającą realny wpływ na Twoje życie? Kim jest dla Ciebie Bóg? Kim Jezus Chrystus? Duch Święty?


  Takich pytań nie zadajemy sobie często, raczej tylko przy wyjątkowych okazjach. Taka okazją będą na pewno rekolekcje, na które zaprasza Odnowa w Duchu Świętym. Pora na rekolekcje nietypowa, bo Adwent tuż tuż, a do Wielkiego Postu jeszcze daleko. Ale każdy czas jest dobry, żeby uwierzyć w Miłość.


  Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy są propozycją dla ludzi, którzy szukają sensu życia, wątpią. czy Bóg naprawdę istnieje, a jeżeli nawet, to czy interesuje się naszym życiem. A także dla tych, którzy chodzą do kościoła, ale raczej z przymusu niż z wewnętrznej potrzeby. Dla tych, którzy religię i przykazania Boże przeżywają jako ciężar, który bardziej odbiera wolność niż ją daje. Albo dla tych, którzy starają się realizować zasady wiary, ale są tym zmęczeni, bo widzą, że taka postawa utrudnia życie i mało daje radości. Wreszcie dla tych, którzy chcą pogłębić swoje życie duchowe i pragną bardziej osobistej relacji z Bogiem, prawdziwego doświadczenia Jego miłości.Jeżeli któreś z tych zdań mówi o Tobie, spróbuj przyjść na pierwsze spotkanie rekolekcji REO. 

  Konferencje rekolekcyjne przeznaczone są dla każdego, niezależnie od stanu jego wiary. Mile widziane są osoby, które dotychczas miały niewiele wspólnego z Kościołem lub były do niego nastawione raczej nieufnie. Warto zobaczyć i usłyszeć coś nowego. Celem, do którego prowadzą rekolekcje, jest duchowe odrodzenie – spotkanie z Bogiem działającym, z Duchem Świętym, który pozwala naprawdę doświadczyć, że Bóg nas kocha, że jest Miłością.


  Forma i treść rekolekcji wymagają pewnej dojrzałości i dlatego udział w nich mogą wziąć osoby, które ukończyły 17 lat.