KATOLICKA ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM SOCHACZEW - BORYSZEW
- ZAPRASZAMY na Mszę Świętą z modlitwą o uzdrowienie. Msza odbędzie się w niedziele 13 stycznia 2019r. w parafialnym Kościele MBNP w Boryszewie o godz. 18.00. -ZAPRASZAMY-

AKTUALNOŚCI


Katecheza czwartkowa 28.06.2018r. Adhortacja "Amoris laetitia","O miłości" na podstawie hymnu o miłości z listu św. Pawła.

Miłość w małżeństwie

89. Wszystko, co powiedziano nie wystarczy, aby wyrazić ewangelię małżeństwa i rodziny,
zwłaszcza jeśli nie poświęcimy trochę czasu, aby szczególnie powiedzieć o miłości. Nie
możemy bowiem zachęcać do drogi wierności i wzajemnego daru z siebie, jeśli nie
pobudzimy rozwoju, umocnienia i pogłębienia miłości małżeńskiej i rodzinnej. Łaska
bowiem sakramentu małżeństwa ma w istocie przede wszystkim „udoskonalać miłość
małżonków” . Także i w tym przypadku zachowują swoją ważność słowa: gdybym miał 104
„wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości
bym nie miał, nic bym nie zyskał” (1 Kor 13, 2-3). Ponadto słowo „miłość”, stało się jednym
z najczęściej używanych, a także nadużywanych . 

Nasza powszednia miłość

90. W tak zwanym „Hymnie o miłości” napisanym przez św. Pawła, widzimy pewne cechy
prawdziwej miłości:
„Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma” (1 Kor 13, 4-7).
Przeżywa się to i udoskonala w życiu, jakie małżonkowie dzielą codziennie ze sobą i ze
swoimi dziećmi. Z tego względu warto zatrzymać się i wyjaśnić znaczenie wyrażeń tegotekstu, aby spróbować je zastosować do konkretnego życia każdej rodziny. CZYTAJ DALEJ

Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym 
18-19 maja 2018r.
PROGRAM:

„Aby byli jedno…” – dla ewangelizacji!

Piątek (18 maja)

9.30 Powitanie, zawiązanie wspólnoty, modlitwa uwielbienia (zespół prorocki)
10.15 Konferencja I: Podstawy jedności w Kościele – Ulf Ekman
11.15 Adoracja – aby, byli jedno jak ja w Nich, a Ty we mnie (por. J 17, 22-23)
12.00 Anioł Pański
12.15 Konferencja II: O jedności między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi – abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki
13.15 Ogłoszenia
13.30 Obiad
15.00 Uwielbienie Bożego Miłosierdzia i wprowadzenie do Eucharystii jako godziny jedności
15.15 Msza św. – abp Józef Górzyński, metropolita warmiński
17.00 Konferencja III: Relacje pokoleniowe w Odnowie – Inga Pozorska (Mocni w Duchu)
18.15 Kolacja
19.15 Panele/spotkania tematyczne:
1. Młodość – lubię to! (Mocni w Duchu, Łódź)
2. Przymierze – droga do jedności (Mariusz Mycielski)
3. Jak zamienić nieprzyjaciela w przyjaciela? Czy to możliwe? (ks. A. Grefkowicz)
4. Podstawy posługi prorockiej (ks. Wojciech Nowacki, Gienia Teleszewska)
5. Jak pomagać małżeństwu w budowaniu jedności ? – nie tylko dla małżeństw (Asia i Norbert Dawidczykowie)
6. Z miłości do Chrystusa i do Kościoła – Ulf Ekman

21.00 Apel jasnogórski

Sobota (19 maja)

9.30 Powitanie, zawiązanie wspólnoty – modlitwa (zespół prorocki)
10.15 Konferencja I: – Od słuchania do jedności – ks. Sławomir Płusa
11.00 Modlitwa o uzdrowienie „uszu serca”, uwolnienie od blokad w słuchaniu Innego – ks. Andrzej Grefkowicz
11.30 Konferencja II: Ekumenizm a Odnowa Charyzmatyczna – Ulf i Birgitt Ekman
12.30 Ogłoszenia
12.45 Przerwa obiadowa
13.30 Sakrament pokuty i pojednania
14.45 Uwielbienie Bożego Miłosierdzia – Młodzi Młodym
15.15 Świadectwa: jedność w małżeństwie, we wspólnocie, świeckich z hierarchią
15.45 Modlitwa: prośba o jedność – Ulf i Birgitt Ekman
16.15 Eucharystia – Wigilia Zesłania Ducha Świętego – abp Wacław Depo, metropolita częstochowski
ok. 17.45 Rozesłanie

19-22 Wigilia Zesłania Ducha Świętego przed jasnogórskim szczytem – Festiwal Ruah

Zgłoszenia za pośrednictwem koordynatorów diecezjalnych.